ປະເພດ ແນວພັນຂອງ cherries ຫວານສໍາລັບພາກພື້ນ Moscow

ຊັ້ນທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງ cherries ສໍາລັບພາກພື້ນ Moscow
ແນວພັນຂອງ cherries ຫວານສໍາລັບພາກພື້ນ Moscow

ຊັ້ນທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງ cherries ສໍາລັບພາກພື້ນ Moscow

ໃນຫລາຍປະເທດເອີຣົບ, ຄໍາວ່າ "cherry" ແລະ "cherry ຫວານ" ແມ່ນຖືກແປໃນແບບດຽວກັນ. ແລະບໍ່ມີຫຍັງແປກໃນນີ້, ເພາະວ່າພວກມັນກ່ຽວຂ້ອງກັບກັນແລະກັນ. ແຕ່ເຖິງແມ່ນວ່າສາຍພົວພັນລະຫວ່າງວັດທະນະທໍາເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ສາມາດປ່ຽນ cherries ເຂົ້າຫນົມອົມເຂົ້າຫນົມຫວານ. cherry ຫວານສາມາດໄດ້ຮັບການເຫັນບໍ່ແມ່ນຢູ່ໃນຊາວສວນທັງຫມົດຢູ່ໃນສະຖານທີ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ
ແນວພັນຂອງ cherries ຫວານສໍາລັບພາກພື້ນ Moscow

ຊັ້ນທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງ cherries ສໍາລັບພາກພື້ນ Moscow

ໃນຫລາຍປະເທດເອີຣົບ, ຄໍາວ່າ "cherry" ແລະ "cherry ຫວານ" ແມ່ນຖືກແປໃນແບບດຽວກັນ. ແລະບໍ່ມີຫຍັງແປກໃນນີ້, ເພາະວ່າພວກມັນກ່ຽວຂ້ອງກັບກັນແລະກັນ. ແຕ່ເຖິງແມ່ນວ່າສາຍພົວພັນລະຫວ່າງວັດທະນະທໍາເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ສາມາດປ່ຽນ cherries ເຂົ້າຫນົມອົມເຂົ້າຫນົມຫວານ. cherry ຫວານສາມາດໄດ້ຮັບການເຫັນບໍ່ແມ່ນຢູ່ໃນຊາວສວນທັງຫມົດຢູ່ໃນສະຖານທີ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ອ່ານເພີ່ມເຕີມ