ປະເພດ ປູກຫມາກແຫ້ງໃນຕົ້ນດູໃບໄມ້ລົ່ນ

Top Walnut Planting Tips
ປູກຫມາກແຫ້ງໃນຕົ້ນດູໃບໄມ້ລົ່ນ

Top Walnut Planting Tips

Walnut ແມ່ນແຫຼ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງຄວາມງາມ, ສຸຂະພາບແລະໂປຣໄຟລທີ່ດີ. ມັນຍັງຖືກເອີ້ນວ່າ "ຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊີວິດ" ເນື່ອງຈາກມັນປະກອບດ້ວຍຈໍານວນວິຕາມິນ E, A, P, C, B ແລະປະລິມານທາດແຫຼວ (ໂຊດຽມ, ແຄຊຽມ, ແມກນີຊຽມ, ທາດໂປຼຕຽມ, ໄອໂອດີນ, ທາດເຫຼັກ, phosphorus) ແລະສານຫ້າມຊີວະພາບ. ມີສູດປະສົມຈໍານວນຫຼາຍໂດຍໃຊ້ວອນນັດ, ທັງໃນຢາປົວພະຍາດແລະໃນຢາປົວພະຍາດຢ່າງເປັນທາງການ.

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ
ປູກຫມາກແຫ້ງໃນຕົ້ນດູໃບໄມ້ລົ່ນ

Top Walnut Planting Tips

Walnut ແມ່ນແຫຼ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງຄວາມງາມ, ສຸຂະພາບແລະໂປຣໄຟລທີ່ດີ. ມັນຍັງຖືກເອີ້ນວ່າ "ຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊີວິດ" ເນື່ອງຈາກມັນປະກອບດ້ວຍຈໍານວນວິຕາມິນ E, A, P, C, B ແລະປະລິມານທາດແຫຼວ (ໂຊດຽມ, ແຄຊຽມ, ແມກນີຊຽມ, ທາດໂປຼຕຽມ, ໄອໂອດີນ, ທາດເຫຼັກ, phosphorus) ແລະສານຫ້າມຊີວະພາບ. ມີສູດປະສົມຈໍານວນຫຼາຍໂດຍໃຊ້ວອນນັດ, ທັງໃນຢາປົວພະຍາດແລະໃນຢາປົວພະຍາດຢ່າງເປັນທາງການ.
ອ່ານເພີ່ມເຕີມ