ປະເພດ Peach care

ວິທີການຈັດການກັບສັດຕູພືດທ່ອນໄມ້
Peach care

ວິທີການຈັດການກັບສັດຕູພືດທ່ອນໄມ້

ຕົ້ນໄມ້ປາດສາມາດຖືກໂຈມຕີໂດຍສັດຕູພືດ (ເປີ້ຍ, ແມງໄມ້, ແມງໄມ້, ເມັດ, ອື່ນໆ). ສັດຕູພືດທີ່ເຮັດໃຫ້ເປືອກຫອຍທໍາລາຍໃບແລະຫນໍ່, ຫຼຸດລົງການພັດທະນາ, ທໍາລາຍພືດແລະສາມາດນໍາໄປສູ່ການເສຍຊີວິດຂອງພືດ. ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການນີ້, ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນທີ່ຈະ: ຊອກຫາຮູບລັກສະນະຂອງສັດຕູພືດໃຫ້ທັນເວລາ (ແຕ່ລະສັດຕູພືດມີການຂຽນດ້ວຍຕົນເອງ, ເຊິ່ງມັນສາມາດຖືກຄິດໄລ່); ເອົາການກະທໍາທີ່ເຫມາະສົມ.

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ
Peach care

ວິທີການຈັດການກັບສັດຕູພືດທ່ອນໄມ້

ຕົ້ນໄມ້ປາດສາມາດຖືກໂຈມຕີໂດຍສັດຕູພືດ (ເປີ້ຍ, ແມງໄມ້, ແມງໄມ້, ເມັດ, ອື່ນໆ). ສັດຕູພືດທີ່ເຮັດໃຫ້ເປືອກຫອຍທໍາລາຍໃບແລະຫນໍ່, ຫຼຸດລົງການພັດທະນາ, ທໍາລາຍພືດແລະສາມາດນໍາໄປສູ່ການເສຍຊີວິດຂອງພືດ. ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການນີ້, ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນທີ່ຈະ: ຊອກຫາຮູບລັກສະນະຂອງສັດຕູພືດໃຫ້ທັນເວລາ (ແຕ່ລະສັດຕູພືດມີການຂຽນດ້ວຍຕົນເອງ, ເຊິ່ງມັນສາມາດຖືກຄິດໄລ່); ເອົາການກະທໍາທີ່ເຫມາະສົມ.
ອ່ານເພີ່ມເຕີມ