ປະເພດ Pruning cherry ຫວານໃນດູໃບໄມ້ລົ່ນ

ພວກເຮົາ prune cherry ຫວານໃນດູໃບໄມ້ລົ່ນ + VIDEO
Pruning cherry ຫວານໃນດູໃບໄມ້ລົ່ນ

ພວກເຮົາ prune cherry ຫວານໃນດູໃບໄມ້ລົ່ນ + VIDEO

ບາງຄົນຊາວສວນນັກສມັກເລ່ນບໍ່ຄິດວ່າມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຕົ້ນໄມ້ແກະສະຫຼັກເຊັ່ນ: cherries ແລະ cherries. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ນີ້ແມ່ນຜິດພາດ. ການຍັດຊ່ວຍໃຫ້ຕົ້ນໄມ້ສາມາດຂະຫຍາຍຊີວິດ, ເຮັດໃຫ້ມັນຍືດຍາຍມັນ, ປ້ອງກັນພະຍາດແລະສັດຕູພືດ, ແລະຍັງປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ການເຕີບໃຫຍ່ຂອງຫມາກໄມ້ປ່າເມັດ. ໃນຊຸມປີທໍາອິດຂອງການປະສົມປະສານຊີວິດ, ມັນສ້າງເຮືອນຍອດຂອງຕົ້ນໄມ້, ຊຶ່ງເປັນສິ່ງສໍາຄັນສໍາລັບຫມາກໄມ້ຕື່ມອີກ.

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ
Pruning cherry ຫວານໃນດູໃບໄມ້ລົ່ນ

ພວກເຮົາ prune cherry ຫວານໃນດູໃບໄມ້ລົ່ນ + VIDEO

ບາງຄົນຊາວສວນນັກສມັກເລ່ນບໍ່ຄິດວ່າມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຕົ້ນໄມ້ແກະສະຫຼັກເຊັ່ນ: cherries ແລະ cherries. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ນີ້ແມ່ນຜິດພາດ. ການຍັດຊ່ວຍໃຫ້ຕົ້ນໄມ້ສາມາດຂະຫຍາຍຊີວິດ, ເຮັດໃຫ້ມັນຍືດຍາຍມັນ, ປ້ອງກັນພະຍາດແລະສັດຕູພືດ, ແລະຍັງປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ການເຕີບໃຫຍ່ຂອງຫມາກໄມ້ປ່າເມັດ. ໃນຊຸມປີທໍາອິດຂອງການປະສົມປະສານຊີວິດ, ມັນສ້າງເຮືອນຍອດຂອງຕົ້ນໄມ້, ຊຶ່ງເປັນສິ່ງສໍາຄັນສໍາລັບຫມາກໄມ້ຕື່ມອີກ.
ອ່ານເພີ່ມເຕີມ