ປະເພດ Apple tree care care

ການດູແລແລະການປູກຕົ້ນຫມາກໂປມ: ກົດລະບຽບຕົ້ນຕໍ
Apple tree care care

ການດູແລແລະການປູກຕົ້ນຫມາກໂປມ: ກົດລະບຽບຕົ້ນຕໍ

ຫມາກໂປມຖືກພິຈາລະນາເປັນຫນຶ່ງໃນຫມາກໄມ້ທີ່ມີຄວາມນິຍົມຫຼາຍທີ່ສຸດ, ພວກມັນຖືກຮັກແພງໂດຍເດັກແລະຜູ້ໃຫຍ່. ເພື່ອໃຫ້ມີລົດຊາດ, ພວກມັນແມ່ນຫວານ, ສົ້ມ, ຫວານ, ແພງ, ແຂງແລະອ່ອນ, ມັນທັງຫມົດແມ່ນຂຶ້ນກັບແນວພັນ. jam ແລະ jam ແມ່ນເຮັດຈາກຫມາກໂປມ, compotes, ເຄື່ອງດື່ມຫມາກ, ນ້ໍາ, marmalade ແລະສົ້ມແມ່ນເຮັດ, ເຊັ່ນດຽວກັນ, ພວກເຂົາສາມາດກິນໃນຮູບແບບຂອງການແຫ້ງແລ້ງແລະວັດຖຸດິບ.

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ
Apple tree care care

ການດູແລແລະການປູກຕົ້ນຫມາກໂປມ: ກົດລະບຽບຕົ້ນຕໍ

ຫມາກໂປມຖືກພິຈາລະນາເປັນຫນຶ່ງໃນຫມາກໄມ້ທີ່ມີຄວາມນິຍົມຫຼາຍທີ່ສຸດ, ພວກມັນຖືກຮັກແພງໂດຍເດັກແລະຜູ້ໃຫຍ່. ເພື່ອໃຫ້ມີລົດຊາດ, ພວກມັນແມ່ນຫວານ, ສົ້ມ, ຫວານ, ແພງ, ແຂງແລະອ່ອນ, ມັນທັງຫມົດແມ່ນຂຶ້ນກັບແນວພັນ. jam ແລະ jam ແມ່ນເຮັດຈາກຫມາກໂປມ, compotes, ເຄື່ອງດື່ມຫມາກ, ນ້ໍາ, marmalade ແລະສົ້ມແມ່ນເຮັດ, ເຊັ່ນດຽວກັນ, ພວກເຂົາສາມາດກິນໃນຮູບແບບຂອງການແຫ້ງແລ້ງແລະວັດຖຸດິບ.
ອ່ານເພີ່ມເຕີມ
Apple tree care care

ກົດລະບຽບສໍາລັບການປູກແລະການດູແລສໍາລັບຕົ້ນໄມ້ຫມາກພ້າວທີ່ຢູ່ໃນ Siberia

ໃນບັນດາແນວພັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງຕົ້ນໄມ້ຫມາກໂປມ, ຊະນິດທີ່ຖືກ colonized ໂດຍຄວາມດຶງດູດພິເສດແລະຄວາມງາມຂອງພວກເຂົາ. Более того, такие деревья приносят богатый урожай, а поскольку сортовое разнообразие яблонь достаточно велико, то они легко порадуют дачников не только вкусными (вкус у разных сортов может отличаться), но и красивыми разноцветными плодами.
ອ່ານເພີ່ມເຕີມ