ປະເພດ ຜັກສີຂຽວ

Grape ສີບົວ: ລາຍລະອຽດຂອງແນວພັນທີ່ນິຍົມ, ເຄັດລັບໃນການດູແລແລະການປູກ
ຜັກສີຂຽວ

Grape ສີບົວ: ລາຍລະອຽດຂອງແນວພັນທີ່ນິຍົມ, ເຄັດລັບໃນການດູແລແລະການປູກ

ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມຈິງທີ່ວ່າມື້ນີ້ຊາວສວນຫລາຍຄົນມັກຈະມີຫຍ້າຫຍ້າຢູ່ໃນພື້ນທີ່ຂອງເຂົາເຈົ້າແທນທີ່ຈະນອນ, ຄວາມຮັກຂອງພວກເຂົາສໍາລັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ grapes ມີພຽງແຕ່ຄວາມກ້າວຫນ້າໃຫມ່. ເຖິງແມ່ນວ່າການຄັດເລືອກຫຼາຍທີ່ສຸດກໍ່ຈະຊອກຫາບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ຈະຈົມລົງໄປໃນຈິດວິນຍານຂອງພວກເຂົາ. ມັນແມ່ນກ່ຽວກັບແນວພັນທີ່ພິເສດທີ່ຈະໄດ້ຮັບການປຶກສາຫາລືຂ້າງລຸ່ມນີ້, ເນື່ອງຈາກວ່າພວກເຮົາຈະສົນທະນາກ່ຽວກັບ grape ສີບົວ.

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ
ຜັກສີຂຽວ

Grape ສີບົວ: ລາຍລະອຽດຂອງແນວພັນທີ່ນິຍົມ, ເຄັດລັບໃນການດູແລແລະການປູກ

ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມຈິງທີ່ວ່າມື້ນີ້ຊາວສວນຫລາຍຄົນມັກຈະມີຫຍ້າຫຍ້າຢູ່ໃນພື້ນທີ່ຂອງເຂົາເຈົ້າແທນທີ່ຈະນອນ, ຄວາມຮັກຂອງພວກເຂົາສໍາລັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ grapes ມີພຽງແຕ່ຄວາມກ້າວຫນ້າໃຫມ່. ເຖິງແມ່ນວ່າການຄັດເລືອກຫຼາຍທີ່ສຸດກໍ່ຈະຊອກຫາບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ຈະຈົມລົງໄປໃນຈິດວິນຍານຂອງພວກເຂົາ. ມັນແມ່ນກ່ຽວກັບແນວພັນທີ່ພິເສດທີ່ຈະໄດ້ຮັບການປຶກສາຫາລືຂ້າງລຸ່ມນີ້, ເນື່ອງຈາກວ່າພວກເຮົາຈະສົນທະນາກ່ຽວກັບ grape ສີບົວ.
ອ່ານເພີ່ມເຕີມ