ປະເພດ ແນວພັນ pear ທ້າຍ

ແນວພັນທ້າຍຂອງ pears: ລັກສະນະ, ຂໍ້ໄດ້ປຽບ, ຂໍ້ເສຍ, PHOTO
ແນວພັນ pear ທ້າຍ

ແນວພັນທ້າຍຂອງ pears: ລັກສະນະ, ຂໍ້ໄດ້ປຽບ, ຂໍ້ເສຍ, PHOTO

ຜູ້ຂາຍຂອງ pears ສຸກ delicious ມັກຈະຮູ້ເຖິງຄວາມມີຢູ່ແລ້ວຂອງແນວພັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງຕົ້ນໄມ້ທີ່ໄດ້ຮັບຮາກທີ່ບໍ່ດົນມານີ້ຢູ່ໃນພວກເຮົາ. ຊາວສວນທີ່ມີຄວາມຫມັ້ນໃຈແບ່ງປັນປະສົບການທີ່ຈໍາເປັນຂອງການປູກແລະການດູແລ pears, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຄວາມແຕກຕ່າງຂອງແນວພັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນ latitudes ຂອງພວກເຮົາ. ໃນບັນດາແນວພັນຂອງຫມາກໄມ້ທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບເສັ້ນທາງກາງມີຄົນທີ່ມີຄວາມສຸກໃນກາງເຄິ່ງທີສອງຂອງຮ້ອນ, ຄົນອື່ນເຕີບໃຫຍ່ໃນຕົ້ນດູໃບໄມ້ລົ່ນ.

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ
ແນວພັນ pear ທ້າຍ

ແນວພັນທ້າຍຂອງ pears: ລັກສະນະ, ຂໍ້ໄດ້ປຽບ, ຂໍ້ເສຍ, PHOTO

ຜູ້ຂາຍຂອງ pears ສຸກ delicious ມັກຈະຮູ້ເຖິງຄວາມມີຢູ່ແລ້ວຂອງແນວພັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງຕົ້ນໄມ້ທີ່ໄດ້ຮັບຮາກທີ່ບໍ່ດົນມານີ້ຢູ່ໃນພວກເຮົາ. ຊາວສວນທີ່ມີຄວາມຫມັ້ນໃຈແບ່ງປັນປະສົບການທີ່ຈໍາເປັນຂອງການປູກແລະການດູແລ pears, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຄວາມແຕກຕ່າງຂອງແນວພັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນ latitudes ຂອງພວກເຮົາ. ໃນບັນດາແນວພັນຂອງຫມາກໄມ້ທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບເສັ້ນທາງກາງມີຄົນທີ່ມີຄວາມສຸກໃນກາງເຄິ່ງທີສອງຂອງຮ້ອນ, ຄົນອື່ນເຕີບໃຫຍ່ໃນຕົ້ນດູໃບໄມ້ລົ່ນ.
ອ່ານເພີ່ມເຕີມ