ປະເພດ ຮູບແບບປະສົມຂອງ grapes

Grape Burdaka AV: ຮູບແບບທີ່ດີທີ່ສຸດ, ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບການດູແລແລະການປູກ
ຮູບແບບປະສົມຂອງ grapes

Grape Burdaka AV: ຮູບແບບທີ່ດີທີ່ສຸດ, ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບການດູແລແລະການປູກ

ການຊອກຫາຂໍ້ຈໍາກັດຂອງຄວາມສົມບູນແບບຂອງມະນຸດແມ່ນບໍ່ເປັນໄປໄດ້. ຫຼັງຈາກທີ່ທັງຫມົດ, ພວກເຮົາກໍາລັງຢູ່ສະເຫມີພະຍາຍາມເພື່ອເຮັດໃຫ້ດີກວ່າບໍ່ພຽງແຕ່ຕົວເຮົາເອງ, ແຕ່ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ອ້ອມຂ້າງພວກເຮົາ. ບາງທີສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໄປສູ່ທໍາມະຊາດ, ທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຮຽນຮູ້ເພື່ອຄວບຄຸມເກືອບຫມົດເມື່ອມັນມາກັບພືດ. ການຄັດເລືອກແລະການຜະສົມຜະສານໄດ້ສໍາຜັດກັບເກືອບທັງຫມົດຂອງພືດທີ່ປູກໃນປະເທດ, ແລະໂດຍສະເພາະແມ່ນຫມາກໄມ້, ການປູກພືດທີ່ມີຈໍານວນຫລາຍພັນປີ.

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ
ຮູບແບບປະສົມຂອງ grapes

Grape Burdaka AV: ຮູບແບບທີ່ດີທີ່ສຸດ, ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບການດູແລແລະການປູກ

ການຊອກຫາຂໍ້ຈໍາກັດຂອງຄວາມສົມບູນແບບຂອງມະນຸດແມ່ນບໍ່ເປັນໄປໄດ້. ຫຼັງຈາກທີ່ທັງຫມົດ, ພວກເຮົາກໍາລັງຢູ່ສະເຫມີພະຍາຍາມເພື່ອເຮັດໃຫ້ດີກວ່າບໍ່ພຽງແຕ່ຕົວເຮົາເອງ, ແຕ່ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ອ້ອມຂ້າງພວກເຮົາ. ບາງທີສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໄປສູ່ທໍາມະຊາດ, ທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຮຽນຮູ້ເພື່ອຄວບຄຸມເກືອບຫມົດເມື່ອມັນມາກັບພືດ. ການຄັດເລືອກແລະການຜະສົມຜະສານໄດ້ສໍາຜັດກັບເກືອບທັງຫມົດຂອງພືດທີ່ປູກໃນປະເທດ, ແລະໂດຍສະເພາະແມ່ນຫມາກໄມ້, ການປູກພືດທີ່ມີຈໍານວນຫລາຍພັນປີ.
ອ່ານເພີ່ມເຕີມ