ປະເພດ ການຂຸດຄົ້ນ grapes ໃນຫຼຸດລົງ

ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບການຂຸດຄົ້ນທີ່ເຫມາະສົມຂອງການຕັດ grape ໃນຫຼຸດລົງ
ການຂຸດຄົ້ນ grapes ໃນຫຼຸດລົງ

ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບການຂຸດຄົ້ນທີ່ເຫມາະສົມຂອງການຕັດ grape ໃນຫຼຸດລົງ

ການຕັດມີຄວາມສາມາດໃນການຮາກຢ່າງໄວວາ, ແລະເບ້ຍທີ່ເຕີບໂຕຈາກພວກມັນມີຄຸນລັກສະນະດຽວກັນແລະລັກສະນະທີ່ແຕກຕ່າງກັນເຊັ່ນໄມ້ພຸ່ມແມ່. ສໍາລັບເຫດຜົນນີ້ການປະສົມພັນແມ່ນວິທີການທີ່ພົບເລື້ອຍທີ່ສຸດໃນການປູກຜັກທຽມ. ວິທີການເລືອກຕັດຂວາ? ທີ່ໃຊ້ເວລາການກະກຽມມັນແມ່ນການທີ່ດີກວ່າທີ່ຈະເກັບກ່ຽວການຕັດຊໍາໃນດູໃບໄມ້ລົ່ນ, ໃນລະຫວ່າງການ pruning ມວນຂອງພຸ່ມໄມ້.

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ
ການຂຸດຄົ້ນ grapes ໃນຫຼຸດລົງ

ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບການຂຸດຄົ້ນທີ່ເຫມາະສົມຂອງການຕັດ grape ໃນຫຼຸດລົງ

ການຕັດມີຄວາມສາມາດໃນການຮາກຢ່າງໄວວາ, ແລະເບ້ຍທີ່ເຕີບໂຕຈາກພວກມັນມີຄຸນລັກສະນະດຽວກັນແລະລັກສະນະທີ່ແຕກຕ່າງກັນເຊັ່ນໄມ້ພຸ່ມແມ່. ສໍາລັບເຫດຜົນນີ້ການປະສົມພັນແມ່ນວິທີການທີ່ພົບເລື້ອຍທີ່ສຸດໃນການປູກຜັກທຽມ. ວິທີການເລືອກຕັດຂວາ? ທີ່ໃຊ້ເວລາການກະກຽມມັນແມ່ນການທີ່ດີກວ່າທີ່ຈະເກັບກ່ຽວການຕັດຊໍາໃນດູໃບໄມ້ລົ່ນ, ໃນລະຫວ່າງການ pruning ມວນຂອງພຸ່ມໄມ້.
ອ່ານເພີ່ມເຕີມ