ປະເພດ ຫມາກຂອດ Apricot

Apricot Triumph North
ຫມາກຂອດ Apricot

Apricot Triumph North

ພວກເຮົາທັງຫມົດແມ່ນມັກຈະມີຄວາມຄິດທີ່ວ່າ apricot ເປັນຂອງພືດທີ່ມີຄວາມຮ້ອນແລະບໍ່ສາມາດຢູ່ລອດໃນສະພາບອາກາດທີ່ຮຸນແຮງຫຼາຍ. ແຕ່ຂໍຂອບໃຈກັບຄວາມພະຍາຍາມຂອງວິທະຍາສາດ, ແນວພັນ Triumph ພາກເຫນືອປາກົດ, ເຊິ່ງມີປະໂຫຍດຈໍານວນຫນຶ່ງ. ຂໍໃຫ້ເວົ້າກ່ຽວກັບພວກມັນ. ຄໍາອະທິບາຍວິທີການທີ່ດີທີ່ຈະໄປສວນຮ້ອນແລະກັບຄືນຈາກນັ້ນມີແຜ່ນຂອງ apricots ສົດ, ສຸກ, ມີນ້ໍາທີ່ປູກໃນດິນຕອນຂອງຕົນເອງແລະຄວາມພະຍາຍາມຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ!

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ
ຫມາກຂອດ Apricot

Apricot Triumph North

ພວກເຮົາທັງຫມົດແມ່ນມັກຈະມີຄວາມຄິດທີ່ວ່າ apricot ເປັນຂອງພືດທີ່ມີຄວາມຮ້ອນແລະບໍ່ສາມາດຢູ່ລອດໃນສະພາບອາກາດທີ່ຮຸນແຮງຫຼາຍ. ແຕ່ຂໍຂອບໃຈກັບຄວາມພະຍາຍາມຂອງວິທະຍາສາດ, ແນວພັນ Triumph ພາກເຫນືອປາກົດ, ເຊິ່ງມີປະໂຫຍດຈໍານວນຫນຶ່ງ. ຂໍໃຫ້ເວົ້າກ່ຽວກັບພວກມັນ. ຄໍາອະທິບາຍວິທີການທີ່ດີທີ່ຈະໄປສວນຮ້ອນແລະກັບຄືນຈາກນັ້ນມີແຜ່ນຂອງ apricots ສົດ, ສຸກ, ມີນ້ໍາທີ່ປູກໃນດິນຕອນຂອງຕົນເອງແລະຄວາມພະຍາຍາມຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ!
ອ່ານເພີ່ມເຕີມ