ປະເພດ Isabella Wine

Wine "Isabella": ຄຸນນະສົມບັດຂອງການແຕ່ງຢູ່ຄົວເຮືອນ
Isabella Wine

Wine "Isabella": ຄຸນນະສົມບັດຂອງການແຕ່ງຢູ່ຄົວເຮືອນ

ຊາວກະສິກອນຈໍານວນຫຼາຍແມ່ນມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປູກຜັກບໍ່ພຽງແຕ່ສໍາລັບຫມາກໄມ້ປ່າເມັດທີ່ມ່ວນແລະມີລົດຊາດ, ແຕ່ວ່າຍັງມີການກະກຽມເຫລົ້າທີ່ເຮັດຈາກເຮືອນທີ່ດີທີ່ສຸດ. ຫຼັງຈາກທີ່ທັງຫມົດ, winemaking, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບ viticulture, ໄດ້ປະມານສໍາລັບຫຼາຍໆພັນປີ. ໃນໄລຍະຫລາຍປີ, ວິທີການຈໍານວນຫລາຍໃນການກະກຽມເຫລົ້າທີ່ເຮັດຈາກເຮືອນໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນແລະພະຍາຍາມ.

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ
Isabella Wine

Wine "Isabella": ຄຸນນະສົມບັດຂອງການແຕ່ງຢູ່ຄົວເຮືອນ

ຊາວກະສິກອນຈໍານວນຫຼາຍແມ່ນມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປູກຜັກບໍ່ພຽງແຕ່ສໍາລັບຫມາກໄມ້ປ່າເມັດທີ່ມ່ວນແລະມີລົດຊາດ, ແຕ່ວ່າຍັງມີການກະກຽມເຫລົ້າທີ່ເຮັດຈາກເຮືອນທີ່ດີທີ່ສຸດ. ຫຼັງຈາກທີ່ທັງຫມົດ, winemaking, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບ viticulture, ໄດ້ປະມານສໍາລັບຫຼາຍໆພັນປີ. ໃນໄລຍະຫລາຍປີ, ວິທີການຈໍານວນຫລາຍໃນການກະກຽມເຫລົ້າທີ່ເຮັດຈາກເຮືອນໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນແລະພະຍາຍາມ.
ອ່ານເພີ່ມເຕີມ