ປະເພດ ປູກມັນຕົ້ນ

ສິ່ງທີ່ຈະເລືອກເອົາ siderata ສໍາລັບມັນຕົ້ນ
ປູກມັນຕົ້ນ

ສິ່ງທີ່ຈະເລືອກເອົາ siderata ສໍາລັບມັນຕົ້ນ

ຊາວສວນທຸກຄົນກໍ່ເຊື່ອວ່າພືດຜັກທີ່ປູກຢູ່ໃນສວນຄວນເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ. ເພາະສະນັ້ນ, ຈໍານວນຫຼາຍບໍ່ໃຊ້ຝຸ່ນເຄມີໃນສວນຂອງພວກເຂົາ. ສໍາລັບການຂຸດຄົ້ນມັນຕົ້ນ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ດິນບໍ່ມີນ້ໍາ. ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນ! ມັນຕົ້ນສາມາດເຕີບໂຕຢູ່ໃນສະຖານທີ່ດຽວກັນໄດ້ 4 ປີ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ທີ່ດິນຂອງມັນຕົ້ນຕ້ອງໄດ້ຮັບການປ່ຽນແປງ.

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ
ປູກມັນຕົ້ນ

ສິ່ງທີ່ຈະເລືອກເອົາ siderata ສໍາລັບມັນຕົ້ນ

ຊາວສວນທຸກຄົນກໍ່ເຊື່ອວ່າພືດຜັກທີ່ປູກຢູ່ໃນສວນຄວນເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ. ເພາະສະນັ້ນ, ຈໍານວນຫຼາຍບໍ່ໃຊ້ຝຸ່ນເຄມີໃນສວນຂອງພວກເຂົາ. ສໍາລັບການຂຸດຄົ້ນມັນຕົ້ນ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ດິນບໍ່ມີນ້ໍາ. ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນ! ມັນຕົ້ນສາມາດເຕີບໂຕຢູ່ໃນສະຖານທີ່ດຽວກັນໄດ້ 4 ປີ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ທີ່ດິນຂອງມັນຕົ້ນຕ້ອງໄດ້ຮັບການປ່ຽນແປງ.
ອ່ານເພີ່ມເຕີມ
ປູກມັນຕົ້ນ

ວຽກງານການກະສິກໍາໃນເດືອນພຶດສະພາຕາມປະຕິທິນ lunar.

ອ່ານບົດຄວາມໃນປະຈຸບັນ: ປະຕິທິນວັນຈັນຂອງການເຮັດສວນຊາວສວນສໍາລັບຊາວສວນໃນເດືອນພຶດສະພາປີ 2018. ການປະຕິບັດວຽກງານການກະສິກໍາຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງປະຕິທິນຈັນຈັນຈະຊ່ວຍບໍ່ພຽງແຕ່ຈະປູກພືດໃຫຍ່ເທົ່ານັ້ນແຕ່ຍັງຈະມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບທໍາມະຊາດ. ປະຕິທິນ lunar, ເຊິ່ງໃຊ້ເວລາເຂົ້າໄປໃນບັນຊີ phases lunar ສອດຄ່ອງກັບອາການຂອງ zodiac ໄດ້, ຊ່ວຍໃຫ້ດີທີ່ສຸດປະຕິບັດການປູກແລະການກະສິກໍາອື່ນໆ.
ອ່ານເພີ່ມເຕີມ