ປະເພດ ການປະສົມພັນໃນຕົ້ນດູໃບໄມ້ລົ່ນ

ພວກເຮົາປູກຜັກທຽມໃນຕົ້ນດູໃບໄມ້ລົ່ນ
ການປະສົມພັນໃນຕົ້ນດູໃບໄມ້ລົ່ນ

ພວກເຮົາປູກຜັກທຽມໃນຕົ້ນດູໃບໄມ້ລົ່ນ

ເຖິງແມ່ນວ່າ, ຢູ່ glance ທໍາອິດ, ຂະບວນການຂອງການປະສົມພັນ grape ເບິ່ງຄືວ່າງ່າຍດາຍພຽງພໍ, ແຕ່ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຖາມຢ່າງຮຸນແຮງກ່ຽວກັບລັກສະນະຂອງມັນ - ຫົວສາມາດ spin. ຫນ້າທໍາອິດ - ກ່ຽວກັບປະເພດຂອງການສັກຢາປ້ອງກັນທີ່ເປັນໄປໄດ້, ຫຼັງຈາກນັ້ນ - ໃນຂັ້ນຕອນຈໍານວນຫຼາຍທີ່ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດກ່ອນການສັກຢາ. ແຕ່ສິ່ງທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດ, ມັນແມ່ນປະກອບອາວຸດທີ່ມີທິດສະດີ, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງຈະຄືກັບໂມງ.

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ
ການປະສົມພັນໃນຕົ້ນດູໃບໄມ້ລົ່ນ

ພວກເຮົາປູກຜັກທຽມໃນຕົ້ນດູໃບໄມ້ລົ່ນ

ເຖິງແມ່ນວ່າ, ຢູ່ glance ທໍາອິດ, ຂະບວນການຂອງການປະສົມພັນ grape ເບິ່ງຄືວ່າງ່າຍດາຍພຽງພໍ, ແຕ່ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຖາມຢ່າງຮຸນແຮງກ່ຽວກັບລັກສະນະຂອງມັນ - ຫົວສາມາດ spin. ຫນ້າທໍາອິດ - ກ່ຽວກັບປະເພດຂອງການສັກຢາປ້ອງກັນທີ່ເປັນໄປໄດ້, ຫຼັງຈາກນັ້ນ - ໃນຂັ້ນຕອນຈໍານວນຫຼາຍທີ່ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດກ່ອນການສັກຢາ. ແຕ່ສິ່ງທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດ, ມັນແມ່ນປະກອບອາວຸດທີ່ມີທິດສະດີ, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງຈະຄືກັບໂມງ.
ອ່ານເພີ່ມເຕີມ