ປະເພດ ຜັກທຽມ Siberian

Grapes of Siberia
ຜັກທຽມ Siberian

Grapes of Siberia

ມັນຈະເບິ່ງຄືວ່າການປູກພືດກະສິກໍາເຊັ່ນ: ຫມາກໄມ້, ຄວາມຮ້ອນແລະບ່ອນມີແດດຄວນຈະເລີນເຕີບໂຕຢູ່ໃນບັນດາປະເທດທີ່ອົບອຸ່ນ, ແຕ່ຄົນຮັກຂອງຫມາກໄມ້ໄດ້ພົບເຫັນວິທີການປູກມັນໃນສະພາບຂອງຊິເບຣຽນ. ແນ່ນອນວ່າວັດທະນະທໍາດັ່ງກ່າວບໍ່ສາມາດເຕີບໂຕໃນສະພາບທີ່ເຢັນດັ່ງນັ້ນແນວພັນທີ່ທົນທານຕໍ່ເຢັນໄດ້ຖືກຄັດເລືອກໂດຍວິທີການຄັດເລືອກ.

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ
ຜັກທຽມ Siberian

Grapes of Siberia

ມັນຈະເບິ່ງຄືວ່າການປູກພືດກະສິກໍາເຊັ່ນ: ຫມາກໄມ້, ຄວາມຮ້ອນແລະບ່ອນມີແດດຄວນຈະເລີນເຕີບໂຕຢູ່ໃນບັນດາປະເທດທີ່ອົບອຸ່ນ, ແຕ່ຄົນຮັກຂອງຫມາກໄມ້ໄດ້ພົບເຫັນວິທີການປູກມັນໃນສະພາບຂອງຊິເບຣຽນ. ແນ່ນອນວ່າວັດທະນະທໍາດັ່ງກ່າວບໍ່ສາມາດເຕີບໂຕໃນສະພາບທີ່ເຢັນດັ່ງນັ້ນແນວພັນທີ່ທົນທານຕໍ່ເຢັນໄດ້ຖືກຄັດເລືອກໂດຍວິທີການຄັດເລືອກ.
ອ່ານເພີ່ມເຕີມ