ປະເພດ ປູກ apricot ໃນພາກຮຽນ spring

Apricot ພືດໃນພາກຮຽນ spring: ເຄັດລັບທີ່ດີທີ່ສຸດ
ປູກ apricot ໃນພາກຮຽນ spring

Apricot ພືດໃນພາກຮຽນ spring: ເຄັດລັບທີ່ດີທີ່ສຸດ

ຜູ້ທີ່ຈະປະຕິເສດຄວາມສຸກທີ່ຈະເພິ່ງຕົນເອງກັບຫມາກໄມ້ມີລົດຊາດຕົ້ນ - apricots ສຸກອ່ອນທີ່ປູກຢູ່ເຮືອນ? ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ໃນເວລາປະຈຸບັນ, ຍ້ອນແນວພັນທີ່ຫລາກຫລາຍ, ມັນໄດ້ກາຍເປັນຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະປູກມັນບໍ່ພຽງແຕ່ຢູ່ພາກໃຕ້, ແຕ່ຢູ່ໃນຂົງເຂດອື່ນໆທີ່ມີເງື່ອນໄຂສະພາບອາກາດແຕກຕ່າງກັນໃນສະພາບອາກາດທີ່ຮ້າຍແຮງ.

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ
ປູກ apricot ໃນພາກຮຽນ spring

Apricot ພືດໃນພາກຮຽນ spring: ເຄັດລັບທີ່ດີທີ່ສຸດ

ຜູ້ທີ່ຈະປະຕິເສດຄວາມສຸກທີ່ຈະເພິ່ງຕົນເອງກັບຫມາກໄມ້ມີລົດຊາດຕົ້ນ - apricots ສຸກອ່ອນທີ່ປູກຢູ່ເຮືອນ? ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ໃນເວລາປະຈຸບັນ, ຍ້ອນແນວພັນທີ່ຫລາກຫລາຍ, ມັນໄດ້ກາຍເປັນຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະປູກມັນບໍ່ພຽງແຕ່ຢູ່ພາກໃຕ້, ແຕ່ຢູ່ໃນຂົງເຂດອື່ນໆທີ່ມີເງື່ອນໄຂສະພາບອາກາດແຕກຕ່າງກັນໃນສະພາບອາກາດທີ່ຮ້າຍແຮງ.
ອ່ານເພີ່ມເຕີມ