ປະເພດ Grape ທີ່ພັກອາໄສສໍາລັບລະດູຫນາວ

ພວກເຮົາພານພຸ່ມສໍາລັບລະດູຫນາວຢ່າງຖືກຕ້ອງ!
Grape ທີ່ພັກອາໄສສໍາລັບລະດູຫນາວ

ພວກເຮົາພານພຸ່ມສໍາລັບລະດູຫນາວຢ່າງຖືກຕ້ອງ!

ມີພຽງແຕ່ການກະກຽມ "prewinter" ທີ່ເຫມາະສົມສາມາດຮັບປະກັນການລະດູຫນາວຕາມປົກກະຕິຂອງ vineyard ໄດ້. ມັນຈໍາເປັນຕ້ອງກຽມພ້ອມລ່ວງຫນ້າສໍາລັບການເລີ່ມຕົ້ນຂອງດິນຟ້າອາກາດເຢັນ. ອາກາດຫນາວແມ່ນມີການທໍາລາຍໂດຍສະເພາະສໍາລັບຍອດປີທີ່ບໍ່ໄດ້ແກ່. ວຽກງານຂອງຜູ້ປູກແມ່ນເພື່ອຮັບປະກັນວ່າການຂະຫຍາຍຕົວທັງຫມົດໃນປີນີ້ພົບກັບການເລີ່ມຕົ້ນຂອງອາກາດຫນາວທີ່ສຸດແລ້ວ.

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ
Grape ທີ່ພັກອາໄສສໍາລັບລະດູຫນາວ

ພວກເຮົາພານພຸ່ມສໍາລັບລະດູຫນາວຢ່າງຖືກຕ້ອງ!

ມີພຽງແຕ່ການກະກຽມ "prewinter" ທີ່ເຫມາະສົມສາມາດຮັບປະກັນການລະດູຫນາວຕາມປົກກະຕິຂອງ vineyard ໄດ້. ມັນຈໍາເປັນຕ້ອງກຽມພ້ອມລ່ວງຫນ້າສໍາລັບການເລີ່ມຕົ້ນຂອງດິນຟ້າອາກາດເຢັນ. ອາກາດຫນາວແມ່ນມີການທໍາລາຍໂດຍສະເພາະສໍາລັບຍອດປີທີ່ບໍ່ໄດ້ແກ່. ວຽກງານຂອງຜູ້ປູກແມ່ນເພື່ອຮັບປະກັນວ່າການຂະຫຍາຍຕົວທັງຫມົດໃນປີນີ້ພົບກັບການເລີ່ມຕົ້ນຂອງອາກາດຫນາວທີ່ສຸດແລ້ວ.
ອ່ານເພີ່ມເຕີມ