ປະເພດ Landing astilb

ຄວາມງາມຂອງການຂະຫຍາຍຕົວ astilba: ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບ newbies
Landing astilb

ຄວາມງາມຂອງການຂະຫຍາຍຕົວ astilba: ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບ newbies

ຄວາມງ່າຍຂອງການດູແລ - ນີ້ແມ່ນຫນຶ່ງໃນມາດຖານຕົ້ນຕໍທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ພືດເປັນ favorite ຂອງຊາວສວນ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ, astilbe ຢ່າງກະທັນຫັນຈະເລີນເຕີບໂຕໃນສວນຮົ່ມ, ການອອກແບບໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີຕາແຕກຕ່າງກັນຂອງບ່ອນທີ່ມີຮົ່ມຕ່າງໆ. ພວກເຂົາບໍ່ຕ້ອງການຄວາມສົນໃຈເພີ່ມຂຶ້ນຕໍ່ຕົວເອງແລະຖ້າທ່ານປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບຂັ້ນພື້ນຖານຂອງວິສະວະກໍາກະສິກໍາ, ທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບການຂູດຂຽວແລະພຸ່ມໄມ້.

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ
Landing astilb

ຄວາມງາມຂອງການຂະຫຍາຍຕົວ astilba: ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບ newbies

ຄວາມງ່າຍຂອງການດູແລ - ນີ້ແມ່ນຫນຶ່ງໃນມາດຖານຕົ້ນຕໍທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ພືດເປັນ favorite ຂອງຊາວສວນ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ, astilbe ຢ່າງກະທັນຫັນຈະເລີນເຕີບໂຕໃນສວນຮົ່ມ, ການອອກແບບໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີຕາແຕກຕ່າງກັນຂອງບ່ອນທີ່ມີຮົ່ມຕ່າງໆ. ພວກເຂົາບໍ່ຕ້ອງການຄວາມສົນໃຈເພີ່ມຂຶ້ນຕໍ່ຕົວເອງແລະຖ້າທ່ານປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບຂັ້ນພື້ນຖານຂອງວິສະວະກໍາກະສິກໍາ, ທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບການຂູດຂຽວແລະພຸ່ມໄມ້.
ອ່ານເພີ່ມເຕີມ