ປະເພດ Kishmish radiant

"Kishmish": ແນວພັນທີ່ດີທີ່ສຸດ
Kishmish radiant

"Kishmish": ແນວພັນທີ່ດີທີ່ສຸດ

ຜັກບົ່ວ grape ແມ່ນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກເປັນເວລາດົນນານ, ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນມັນແມ່ນຜົນຂອງການປ່ຽນແປງທາງທໍາມະຊາດ, ທີ່ມີການແກ້ໄຂດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງ chubukov (ການຜະລິດພືດ). ຫຼັງຈາກນັ້ນ grape ນີ້ໄດ້ຖືກຄັດເລືອກ, ເຊິ່ງໄດ້ນໍາໄປສູ່ການສ້າງແນວພັນຈໍານວນຫຼາຍທີ່ມີແກ່ນ underdeveloped. ຜູ້ບໍລິໂພກແມ່ນແນວພັນທີ່ສູງທີ່ສຸດຂອງຫມາກໄມ້ raisins ທີ່ເນື້ອໃນ້ໍາຕານບໍ່ຫນ້ອຍກວ່າ 20%.

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ
Kishmish radiant

"Kishmish": ແນວພັນທີ່ດີທີ່ສຸດ

ຜັກບົ່ວ grape ແມ່ນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກເປັນເວລາດົນນານ, ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນມັນແມ່ນຜົນຂອງການປ່ຽນແປງທາງທໍາມະຊາດ, ທີ່ມີການແກ້ໄຂດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງ chubukov (ການຜະລິດພືດ). ຫຼັງຈາກນັ້ນ grape ນີ້ໄດ້ຖືກຄັດເລືອກ, ເຊິ່ງໄດ້ນໍາໄປສູ່ການສ້າງແນວພັນຈໍານວນຫຼາຍທີ່ມີແກ່ນ underdeveloped. ຜູ້ບໍລິໂພກແມ່ນແນວພັນທີ່ສູງທີ່ສຸດຂອງຫມາກໄມ້ raisins ທີ່ເນື້ອໃນ້ໍາຕານບໍ່ຫນ້ອຍກວ່າ 20%.
ອ່ານເພີ່ມເຕີມ