ປະເພດ ຫົວໃຈເບົາ

ມີຄຸນນະພາບສູງແລະມີຄຸນນະພາບສູງ: ແນວພັນທີ່ມີຜົນຜະລິດສູງຂອງຫມາກເລັ່ນ
ຫົວໃຈເບົາ

ມີຄຸນນະພາບສູງແລະມີຄຸນນະພາບສູງ: ແນວພັນທີ່ມີຜົນຜະລິດສູງຂອງຫມາກເລັ່ນ

ໃນມື້ນີ້, ມີຫຼາຍໆຊະນິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງຫມາກເລັ່ນທີ່ສາມາດປູກໄດ້ໃນທຸກໆພາກພື້ນ - ບໍ່ວ່າຈະເປັນທະເລໃຕ້ຫຼືທີ່ດິນທີ່ທຸກຍາກຢູ່ພາກເຫນືອ. ມັນທັງຫມົດແມ່ນຂຶ້ນກັບສະພາບອາກາດ. ແຕ່ຊາວສວນມັກຈະມີຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບບັນຫາຜົນຜະລິດ, ແລະໂດຍສະເພາະແມ່ນການປູກຫມາກເລັ່ນແມ່ນເພື່ອຈຸດປະສົງທາງດ້ານການຄ້າ.

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ
ຫົວໃຈເບົາ

ມີຄຸນນະພາບສູງແລະມີຄຸນນະພາບສູງ: ແນວພັນທີ່ມີຜົນຜະລິດສູງຂອງຫມາກເລັ່ນ

ໃນມື້ນີ້, ມີຫຼາຍໆຊະນິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງຫມາກເລັ່ນທີ່ສາມາດປູກໄດ້ໃນທຸກໆພາກພື້ນ - ບໍ່ວ່າຈະເປັນທະເລໃຕ້ຫຼືທີ່ດິນທີ່ທຸກຍາກຢູ່ພາກເຫນືອ. ມັນທັງຫມົດແມ່ນຂຶ້ນກັບສະພາບອາກາດ. ແຕ່ຊາວສວນມັກຈະມີຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບບັນຫາຜົນຜະລິດ, ແລະໂດຍສະເພາະແມ່ນການປູກຫມາກເລັ່ນແມ່ນເພື່ອຈຸດປະສົງທາງດ້ານການຄ້າ.
ອ່ານເພີ່ມເຕີມ