ປະເພດ ຫມາກໄມ້ສໍາລັບພາກພື້ນ Moscow

ຫມາກໄມ້ທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບພາກພື້ນມອດໂກ
ຫມາກໄມ້ສໍາລັບພາກພື້ນ Moscow

ຫມາກໄມ້ທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບພາກພື້ນມອດໂກ

ອງຸ່ນໄດ້ຢຸດເຊົາເປັນເວລາດົນນານທີ່ຈະມີຄວາມແປກໃຫມ່ເຖິງແມ່ນວ່າສໍາລັບອາໃສຂອງພາກກາງແລະພາກເຫນືອ. ຫຼັງຈາກທີ່ທັງຫມົດ, ເຖິງວ່າຈະມີໄລຍະເວລາຮ້ອນສັ້ນ, ມັນແມ່ນສາມາດທີ່ຈະເລືອກເອົາແນວພັນທີ່ບໍ່ພຽງແຕ່ມີໄລຍະເວລາສຸກເປັນໄວ, ແຕ່ຍັງມີລົດຊາດດີຫຼາຍ. ໃນເວລາດຽວກັນ, ແຕ່ລະຂົງເຂດມີລັກສະນະພິເສດຂອງການກະສິກໍາ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ໃນເວລາທີ່ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ grapes ໃນພາກພື້ນມອດໂກ, ຄວນເອົາໃຈໃສ່ກັບຜົນປະໂຫຍດທີ່ສໍາຄັນຫຼາຍ: ໃນເງື່ອນໄຂດັ່ງກ່າວ, ຫຼາຍໆໂຣກຂອງຝູງແກະສະຫຼັກບໍ່ໄດ້ສະແດງຕົນເອງ, ແລະສັດຕູພືດແມ່ນບໍ່ມີຜົນກະທົບ.

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ
ຫມາກໄມ້ສໍາລັບພາກພື້ນ Moscow

ຫມາກໄມ້ທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບພາກພື້ນມອດໂກ

ອງຸ່ນໄດ້ຢຸດເຊົາເປັນເວລາດົນນານທີ່ຈະມີຄວາມແປກໃຫມ່ເຖິງແມ່ນວ່າສໍາລັບອາໃສຂອງພາກກາງແລະພາກເຫນືອ. ຫຼັງຈາກທີ່ທັງຫມົດ, ເຖິງວ່າຈະມີໄລຍະເວລາຮ້ອນສັ້ນ, ມັນແມ່ນສາມາດທີ່ຈະເລືອກເອົາແນວພັນທີ່ບໍ່ພຽງແຕ່ມີໄລຍະເວລາສຸກເປັນໄວ, ແຕ່ຍັງມີລົດຊາດດີຫຼາຍ. ໃນເວລາດຽວກັນ, ແຕ່ລະຂົງເຂດມີລັກສະນະພິເສດຂອງການກະສິກໍາ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ໃນເວລາທີ່ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ grapes ໃນພາກພື້ນມອດໂກ, ຄວນເອົາໃຈໃສ່ກັບຜົນປະໂຫຍດທີ່ສໍາຄັນຫຼາຍ: ໃນເງື່ອນໄຂດັ່ງກ່າວ, ຫຼາຍໆໂຣກຂອງຝູງແກະສະຫຼັກບໍ່ໄດ້ສະແດງຕົນເອງ, ແລະສັດຕູພືດແມ່ນບໍ່ມີຜົນກະທົບ.
ອ່ານເພີ່ມເຕີມ