ປະເພດ Black Currant Varieties

Pearl ສີດໍາ: ແນວພັນທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງ currant ສີດໍາ
Black Currant Varieties

Pearl ສີດໍາ: ແນວພັນທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງ currant ສີດໍາ

ພາສາລະຕິນ Ribes nigrum ຖືກແປເປັນພາສາລັດເຊຍເປັນ "currant ສີດໍາ". ຫມາກໄມ້ປ່າເມັດຂອງພືດນີ້ແມ່ນມີຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍຍ້ອນຈໍານວນຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງອົງປະກອບດັກທີ່ເປັນປະໂຫຍດທີ່ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຂີ້ຜຶ້ງແລະຜັກຂົມຂອງ "ເມັດຫມີ" ເຫຼົ່ານີ້. ວິຕາມິນ C, B, P, ອາຊິດ citric, glucose. ນີ້ບໍ່ແມ່ນບັນຊີລາຍຊື່ທັງຫມົດຂອງທາດປະສົມທີ່ມີປະໂຫຍດທີ່ມີຢູ່ໃນ currants ສີດໍາ.

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ
Black Currant Varieties

Pearl ສີດໍາ: ແນວພັນທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງ currant ສີດໍາ

ພາສາລະຕິນ Ribes nigrum ຖືກແປເປັນພາສາລັດເຊຍເປັນ "currant ສີດໍາ". ຫມາກໄມ້ປ່າເມັດຂອງພືດນີ້ແມ່ນມີຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍຍ້ອນຈໍານວນຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງອົງປະກອບດັກທີ່ເປັນປະໂຫຍດທີ່ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຂີ້ຜຶ້ງແລະຜັກຂົມຂອງ "ເມັດຫມີ" ເຫຼົ່ານີ້. ວິຕາມິນ C, B, P, ອາຊິດ citric, glucose. ນີ້ບໍ່ແມ່ນບັນຊີລາຍຊື່ທັງຫມົດຂອງທາດປະສົມທີ່ມີປະໂຫຍດທີ່ມີຢູ່ໃນ currants ສີດໍາ.
ອ່ານເພີ່ມເຕີມ