ປະເພດ ການດູແລຂອງເພັດໃນການຫຼຸດລົງ

ການກະກຽມ pear ສໍາລັບລະດູຫນາວ: ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງດູແລດູໃບໄມ້ລົ່ນ
ການດູແລຂອງເພັດໃນການຫຼຸດລົງ

ການກະກຽມ pear ສໍາລັບລະດູຫນາວ: ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງດູແລດູໃບໄມ້ລົ່ນ

ມັນເປັນພືດທີ່ອ່ອນເພຍທີ່ຕ້ອງການການດູແລຢ່າງເປັນປົກກະຕິແລະ thorough. ໂດຍສະເພາະ, ນີ້ແມ່ນໃຊ້ເວລາດູໃບໄມ້ລົ່ນແລະການກະກຽມສໍາລັບລະດູຫນາວ. ນັບຕັ້ງແຕ່ແນວພັນ pear ຫຼາຍບໍ່ທົນທານຕໍ່ອຸນຫະພູມຕ່ໍາ, ການດູແລດູໃບໄມ້ລົ່ນຄວນຈະຮູ້ຫນັງສືໂດຍສະເພາະແມ່ນ, ໂດຍລວມເອົາຈຸດສໍາຄັນທັງຫມົດ. ການດູແລຢ່າງຖືກຕ້ອງສໍາລັບດິນ, ດິນທີ່ດີແລະມີຄຸນນະພາບແມ່ນຫນຶ່ງໃນອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດທີ່ໃຫ້ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງຕົ້ນໄມ້ແລະຜົນຜະລິດ.

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ
ການດູແລຂອງເພັດໃນການຫຼຸດລົງ

ການກະກຽມ pear ສໍາລັບລະດູຫນາວ: ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງດູແລດູໃບໄມ້ລົ່ນ

ມັນເປັນພືດທີ່ອ່ອນເພຍທີ່ຕ້ອງການການດູແລຢ່າງເປັນປົກກະຕິແລະ thorough. ໂດຍສະເພາະ, ນີ້ແມ່ນໃຊ້ເວລາດູໃບໄມ້ລົ່ນແລະການກະກຽມສໍາລັບລະດູຫນາວ. ນັບຕັ້ງແຕ່ແນວພັນ pear ຫຼາຍບໍ່ທົນທານຕໍ່ອຸນຫະພູມຕ່ໍາ, ການດູແລດູໃບໄມ້ລົ່ນຄວນຈະຮູ້ຫນັງສືໂດຍສະເພາະແມ່ນ, ໂດຍລວມເອົາຈຸດສໍາຄັນທັງຫມົດ. ການດູແລຢ່າງຖືກຕ້ອງສໍາລັບດິນ, ດິນທີ່ດີແລະມີຄຸນນະພາບແມ່ນຫນຶ່ງໃນອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດທີ່ໃຫ້ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງຕົ້ນໄມ້ແລະຜົນຜະລິດ.
ອ່ານເພີ່ມເຕີມ