ປະເພດ Tason

ແນວພັນຜັກທຽມຕາມລໍາດັບຕົວຫນັງສື + PHOTO
Tason

ແນວພັນຜັກທຽມຕາມລໍາດັບຕົວຫນັງສື + PHOTO

ກ່ອນທີ່ຈະເປັນເຫດການທີ່ສໍາຄັນເຊັ່ນການປູກ, ທໍາອິດທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງກໍານົດສິ່ງທີ່ຕ້ອງຊອກຫາເມື່ອເລືອກແນວພັນ. ຫນ້າທໍາອິດ, ເພື່ອອະທິບາຍວ່າແນວພັນທີ່ໃຫ້ຜົນຜະລິດປະຈໍາປີ, ຄຸນນະພາບຂອງຫມາກແມ່ນຫຍັງ? ອັນທີສອງ, ສິ່ງທີ່ເປັນອາຍຸຂອງຫນໍ່ແມ່ນຫຍັງ. ອັນທີສາມ, ເພື່ອພິຈາລະນາສະພາບອາກາດຂອງພື້ນທີ່ສໍາລັບອະນາຄົດຂອງການເຮັດສວນ, ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງເລືອກແນວພັນທົນທານຕໍ່ການແຕກ.

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ
Tason

ແນວພັນຜັກທຽມຕາມລໍາດັບຕົວຫນັງສື + PHOTO

ກ່ອນທີ່ຈະເປັນເຫດການທີ່ສໍາຄັນເຊັ່ນການປູກ, ທໍາອິດທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງກໍານົດສິ່ງທີ່ຕ້ອງຊອກຫາເມື່ອເລືອກແນວພັນ. ຫນ້າທໍາອິດ, ເພື່ອອະທິບາຍວ່າແນວພັນທີ່ໃຫ້ຜົນຜະລິດປະຈໍາປີ, ຄຸນນະພາບຂອງຫມາກແມ່ນຫຍັງ? ອັນທີສອງ, ສິ່ງທີ່ເປັນອາຍຸຂອງຫນໍ່ແມ່ນຫຍັງ. ອັນທີສາມ, ເພື່ອພິຈາລະນາສະພາບອາກາດຂອງພື້ນທີ່ສໍາລັບອະນາຄົດຂອງການເຮັດສວນ, ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງເລືອກແນວພັນທົນທານຕໍ່ການແຕກ.
ອ່ານເພີ່ມເຕີມ