ປະເພດ ມັງກອນປັບປຸງພັນ

ວິທີການລ້ຽງສັດ dracaena ຢູ່ເຮືອນ
ມັງກອນປັບປຸງພັນ

ວິທີການລ້ຽງສັດ dracaena ຢູ່ເຮືອນ

Dracaena ແມ່ນຕົ້ນຫມາກພ້າວໃນອາຟຣິກາທີ່ມັກເຮັດໃຫ້ຫ້ອງການແລະຫ້ອງດໍາລົງຊີວິດແລະເບິ່ງຫນ້າປະທັບໃຈໃນຫ້ອງໃດກໍ່ຕາມ. ນີ້ແມ່ນສວນທີ່ຮ້ອນທີ່ສວຍງາມ, ຖືກຮັກແພງໂດຍຊາວສວນຫຼາຍຄົນ. ທ່ານຮູ້ບໍ? ອີງຕາມຄວາມຫມາຍ, ຜູ້ກ້າຫານທີ່ກ້າຫານໄດ້ຖາມມືຂອງລູກສາວຂອງປະໂລຫິດໃຫຍ່. ປະໂລຫິດໃຫຍ່ໄດ້ຕິດໄມ້ໄປໃສ່ດິນແລະກ່າວວ່າຖ້າຫາກວ່າງອກ 5 ມື້ຫຼັງຈາກປາກົດຂື້ນມາ, ລາວຈະໃຫ້ລູກສາວຂອງລາວອອກໄປ, ແລະຖ້າບໍ່, ລາວຈະປະຕິບັດການສູ້ຮົບ.

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ
ມັງກອນປັບປຸງພັນ

ວິທີການລ້ຽງສັດ dracaena ຢູ່ເຮືອນ

Dracaena ແມ່ນຕົ້ນຫມາກພ້າວໃນອາຟຣິກາທີ່ມັກເຮັດໃຫ້ຫ້ອງການແລະຫ້ອງດໍາລົງຊີວິດແລະເບິ່ງຫນ້າປະທັບໃຈໃນຫ້ອງໃດກໍ່ຕາມ. ນີ້ແມ່ນສວນທີ່ຮ້ອນທີ່ສວຍງາມ, ຖືກຮັກແພງໂດຍຊາວສວນຫຼາຍຄົນ. ທ່ານຮູ້ບໍ? ອີງຕາມຄວາມຫມາຍ, ຜູ້ກ້າຫານທີ່ກ້າຫານໄດ້ຖາມມືຂອງລູກສາວຂອງປະໂລຫິດໃຫຍ່. ປະໂລຫິດໃຫຍ່ໄດ້ຕິດໄມ້ໄປໃສ່ດິນແລະກ່າວວ່າຖ້າຫາກວ່າງອກ 5 ມື້ຫຼັງຈາກປາກົດຂື້ນມາ, ລາວຈະໃຫ້ລູກສາວຂອງລາວອອກໄປ, ແລະຖ້າບໍ່, ລາວຈະປະຕິບັດການສູ້ຮົບ.
ອ່ານເພີ່ມເຕີມ