ປະເພດ ການຂະຫຍາຍຕົວເຫັດອ້ອຍ

ຄວາມໄດ້ປຽບຂອງການໃຊ້ເວລາສໍາລັບການນ້ໍາໃນສວນ
Watering

ຄວາມໄດ້ປຽບຂອງການໃຊ້ເວລາສໍາລັບການນ້ໍາໃນສວນ

ເຈົ້າຂອງຫຼາຍຄົນໃຊ້ເວລາທີ່ໃຊ້ເວລາທີ່ຫຼົ່ນລົງໃນການປູກພືດ, ໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ນ້ໍາຫຼາຍກວ່າພືດທີ່ຕ້ອງການ. ໂດຍສະເພາະບັນຫາໃນການຜະລິດນ້ໍາຫ່າງໄກສອກຫຼີກຫ່າງໄກສອກຫຼີກຈາກທົ່ງນາບ້ານແລະທົ່ງນາ. ສໍາລັບຈຸດປະສົງດັ່ງກ່າວ, ເວລາທີ່ມີນ້ໍາທີ່ພິເສດໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນ, ເຊິ່ງພວກເຮົາຈະປຶກສາຫາລືໃນບົດຄວາມນີ້.

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ
ການຂະຫຍາຍຕົວເຫັດອ້ອຍ

ວິທີການປູກເຫັດຫອຍຢູ່ເຮືອນໃນຖົງ

ການປູກເຫັດຢູ່ເຮືອນຍ້ອນປັດໃຈຕ່າງໆແມ່ນໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມທີ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ. ຜູ້ນໍາໃນບັນດາເຫັດທີ່ປູກຢູ່ເຮືອນແມ່ນເຫັດອ້ອຍ. ນີ້ແມ່ນບໍ່ແປກໃຈ, ເພາະວ່າມັນແມ່ນຄວາມງ່າຍດາຍຂອງເຕັກໂນໂລຢີ, ຜະລິດຕະພັນແລະເຫັດອ້ອຍທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຂົ້າເຖິງທຸກຄົນ. ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາແລະຄໍາແນະນໍາຕ່າງໆ, ທຸກຄົນສາມາດໃຊ້ໄດ້ງ່າຍໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງມືແລະວັດສະດຸທີ່ມີຢູ່ເທົ່ານັ້ນ, ເພື່ອເກັບກໍາສູງເຖິງ 3 ກິໂລຕໍ່ກິໂລຕໍ່ກິໂລຂອງ mycelium ເດີມ.
ອ່ານເພີ່ມເຕີມ