ປະເພດ Cherries ທ້າຍ

ແນວພັນຂອງ cherries ທ້າຍ, ripening. ລາຍລະອຽດ, ລັກສະນະຂອງການປູກແລະການດູແລ
Cherries ທ້າຍ

ແນວພັນຂອງ cherries ທ້າຍ, ripening. ລາຍລະອຽດ, ລັກສະນະຂອງການປູກແລະການດູແລ

ຄວາມຝັນຂອງຄົນທີ່ຮັກຫວານຫວານແມ່ນການກິນຫມາກໄມ້ປ່າເມັດຕະຫຼອດປີ. ຫຼືຢ່າງຫນ້ອຍຂະຫຍາຍການຊີວິດ shelf ຂອງຫມາກໄມ້ປ່າເມັດ. ແຕ່ມັນດີທີ່ສຸດທີ່ຈະບໍ່ເລືອກແນວພັນທີ່ມີຊີວິດທີ່ຫຍຸ້ງຍາກຍາວນານ, ແລະປູກຢູ່ໃນສະຖານທີ່ຂອງມັນທີ່ມີ cherry ຫວານຂອງໄລຍະເວລາສຸກແລ້ວ. ດັ່ງນັ້ນ, ໃນເວລາທີ່ຫມາກໄມ້ປ່າເມັດຈາກຕົ້ນຕົ້ນ cherry ຫວານໄດ້ຖືກຕັດອອກແລ້ວສໍາລັບການໃຊ້ເວລາດົນນານ, ກິນແລະ rolled ຂຶ້ນໃນທະນາຄານ, ຄົນຕໍ່ມາຈະເລີ່ມຕົ້ນທີ່ຈະສຸກ.

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ
Cherries ທ້າຍ

ແນວພັນຂອງ cherries ທ້າຍ, ripening. ລາຍລະອຽດ, ລັກສະນະຂອງການປູກແລະການດູແລ

ຄວາມຝັນຂອງຄົນທີ່ຮັກຫວານຫວານແມ່ນການກິນຫມາກໄມ້ປ່າເມັດຕະຫຼອດປີ. ຫຼືຢ່າງຫນ້ອຍຂະຫຍາຍການຊີວິດ shelf ຂອງຫມາກໄມ້ປ່າເມັດ. ແຕ່ມັນດີທີ່ສຸດທີ່ຈະບໍ່ເລືອກແນວພັນທີ່ມີຊີວິດທີ່ຫຍຸ້ງຍາກຍາວນານ, ແລະປູກຢູ່ໃນສະຖານທີ່ຂອງມັນທີ່ມີ cherry ຫວານຂອງໄລຍະເວລາສຸກແລ້ວ. ດັ່ງນັ້ນ, ໃນເວລາທີ່ຫມາກໄມ້ປ່າເມັດຈາກຕົ້ນຕົ້ນ cherry ຫວານໄດ້ຖືກຕັດອອກແລ້ວສໍາລັບການໃຊ້ເວລາດົນນານ, ກິນແລະ rolled ຂຶ້ນໃນທະນາຄານ, ຄົນຕໍ່ມາຈະເລີ່ມຕົ້ນທີ່ຈະສຸກ.
ອ່ານເພີ່ມເຕີມ