ປະເພດ ແນວພັນຕົ້ນໄມ້ຕົ້ນ

ແນວພັນທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງຕົ້ນອ້ອຍ
ແນວພັນຕົ້ນໄມ້ຕົ້ນ

ແນວພັນທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງຕົ້ນອ້ອຍ

ແມ່ນຫຍັງທີ່ເປັນຕົ້ນຜົວທີ່ດີ? ລາວອາບນ້ໍາຢ່າງໄວວາວ່າພະຍາດເຊື້ອເຫັດບໍ່ຕິດກັບການເຕີບໂຕຂອງລາວ. ແລະ, ແນ່ນອນ, ທ່ານຈະສາມາດມີຄວາມສຸກກັບຫມາກມີເນື້ອບ່ອນມີແດດ, ໃນເວລາທີ່ຄົນອື່ນຈະຄາດຫວັງວ່າການເກັບກ່ຽວ. ແນວພັນຕົ້ນຫມາກມ່ວງເລີ່ມຕົ້ນ "ສີມ່ວງ" ແນວພັນຜັກ "ສີມ່ວງ" ຫມາຍເຖິງແນວພັນຕົ້ນ. ມັນທົນທານຕໍ່ອາກາດຫນາວຢ່າງຮຸນແຮງແລະມີຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ພະຍາດຕ່າງໆ.

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ
ແນວພັນຕົ້ນໄມ້ຕົ້ນ

ແນວພັນທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງຕົ້ນອ້ອຍ

ແມ່ນຫຍັງທີ່ເປັນຕົ້ນຜົວທີ່ດີ? ລາວອາບນ້ໍາຢ່າງໄວວາວ່າພະຍາດເຊື້ອເຫັດບໍ່ຕິດກັບການເຕີບໂຕຂອງລາວ. ແລະ, ແນ່ນອນ, ທ່ານຈະສາມາດມີຄວາມສຸກກັບຫມາກມີເນື້ອບ່ອນມີແດດ, ໃນເວລາທີ່ຄົນອື່ນຈະຄາດຫວັງວ່າການເກັບກ່ຽວ. ແນວພັນຕົ້ນຫມາກມ່ວງເລີ່ມຕົ້ນ "ສີມ່ວງ" ແນວພັນຜັກ "ສີມ່ວງ" ຫມາຍເຖິງແນວພັນຕົ້ນ. ມັນທົນທານຕໍ່ອາກາດຫນາວຢ່າງຮຸນແຮງແລະມີຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ພະຍາດຕ່າງໆ.
ອ່ານເພີ່ມເຕີມ