ປະເພດ ແນວພັນຕົ້ນຫມາກໂປມ

ຕົ້ນໄມ້ຫມາກໂປມດູໃບໄມ້ລົ່ນ: ຄຸ້ນເຄີຍກັບແນວພັນແລະລັກສະນະຂອງການດູແລ
ແນວພັນຕົ້ນຫມາກໂປມ

ຕົ້ນໄມ້ຫມາກໂປມດູໃບໄມ້ລົ່ນ: ຄຸ້ນເຄີຍກັບແນວພັນແລະລັກສະນະຂອງການດູແລ

ໃນສວນຂອງທ່ານ, ມັນມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍທີ່ຈະມີຫມາກໂປມຂອງຊ່ວງເວລາທີ່ແຕກຕ່າງກັນເພື່ອທີ່ຈະກິນຫມາກໄມ້ສົດທັງຫມົດຕະຫຼອດປີ. ມື້ນີ້ພວກເຮົາໄດ້ເຂົ້າໃຈຢ່າງລະມັດລະວັງກ່ຽວກັບການເຮັດໃຫ້ມີແສງຂອງແນວພັນດູໃບໄມ້ລົ່ນຂອງຕົ້ນຫມາກໂປມ, ຄຸນລັກສະນະ, ຂໍ້ດີແລະຂໍ້ເສຍຂອງພວກເຂົາ. ຈົ່ງເອົາໃຈໃສ່ກັບຄວາມຕ້ອງການພື້ນຖານສໍາລັບການດູແລຊະນິດຂອງຕົ້ນໄມ້ນີ້ແລະໂດຍສະເພາະແມ່ນການປູກເບ້ຍ.

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ
ແນວພັນຕົ້ນຫມາກໂປມ

ຕົ້ນໄມ້ຫມາກໂປມດູໃບໄມ້ລົ່ນ: ຄຸ້ນເຄີຍກັບແນວພັນແລະລັກສະນະຂອງການດູແລ

ໃນສວນຂອງທ່ານ, ມັນມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍທີ່ຈະມີຫມາກໂປມຂອງຊ່ວງເວລາທີ່ແຕກຕ່າງກັນເພື່ອທີ່ຈະກິນຫມາກໄມ້ສົດທັງຫມົດຕະຫຼອດປີ. ມື້ນີ້ພວກເຮົາໄດ້ເຂົ້າໃຈຢ່າງລະມັດລະວັງກ່ຽວກັບການເຮັດໃຫ້ມີແສງຂອງແນວພັນດູໃບໄມ້ລົ່ນຂອງຕົ້ນຫມາກໂປມ, ຄຸນລັກສະນະ, ຂໍ້ດີແລະຂໍ້ເສຍຂອງພວກເຂົາ. ຈົ່ງເອົາໃຈໃສ່ກັບຄວາມຕ້ອງການພື້ນຖານສໍາລັບການດູແລຊະນິດຂອງຕົ້ນໄມ້ນີ້ແລະໂດຍສະເພາະແມ່ນການປູກເບ້ຍ.
ອ່ານເພີ່ມເຕີມ