ປະເພດ ແນວພັນຫມາກໂປມໃນຕອນກາງເວັນ

ແນວພັນ Apple. ຮູບພາບຂອງແນວພັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ແນວພັນຫມາກໂປມໃນຕອນກາງເວັນ

ແນວພັນ Apple. ຮູບພາບຂອງແນວພັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ຄວາມສົນໃຈຂອງທ່ານ, ຫມູ່ເພື່ອນຜູ້ເຮັດສວນ, ສະເຫນີລາຍລະອຽດແລະຮູບພາບຂອງຕົ້ນຫມາກໂປມຂອງແນວພັນຕ່າງໆ: ອົມສົ້ມແລະຫວານ, ຫມາກສຸກເປັນຕົ້ນແລະສຸກແລ້ວ. ອ່ານທັງຫມົດກ່ຽວກັບຕົ້ນໄມ້ຫມາກໂປມທີ່ເຕີບໂຕໃນສວນຂອງພວກເຮົາ. ແນວພັນຮ້ອນ Summer Yabloni ແນວພັນເລີ່ມຕົ້ນເພື່ອໃຫ້ເກີດໃນເດືອນກໍລະກົດແລະສິ້ນສຸດໃນທ້າຍເດືອນສິງຫາ. ຫມາກໄມ້ສາມາດກິນໄດ້ທັນທີຫຼັງຈາກທີ່ຖືກທໍາລາຍຈາກຕົ້ນໄມ້, ເນື່ອງຈາກວ່າການເຕີບໃຫຍ່ຂອງຜູ້ບໍລິໂພກມາໃນເວລາດຽວກັນກັບຫມາກໄມ້ທີ່ຖືກຕັດອອກ.

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ
ແນວພັນຫມາກໂປມໃນຕອນກາງເວັນ

ແນວພັນ Apple. ຮູບພາບຂອງແນວພັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ຄວາມສົນໃຈຂອງທ່ານ, ຫມູ່ເພື່ອນຜູ້ເຮັດສວນ, ສະເຫນີລາຍລະອຽດແລະຮູບພາບຂອງຕົ້ນຫມາກໂປມຂອງແນວພັນຕ່າງໆ: ອົມສົ້ມແລະຫວານ, ຫມາກສຸກເປັນຕົ້ນແລະສຸກແລ້ວ. ອ່ານທັງຫມົດກ່ຽວກັບຕົ້ນໄມ້ຫມາກໂປມທີ່ເຕີບໂຕໃນສວນຂອງພວກເຮົາ. ແນວພັນຮ້ອນ Summer Yabloni ແນວພັນເລີ່ມຕົ້ນເພື່ອໃຫ້ເກີດໃນເດືອນກໍລະກົດແລະສິ້ນສຸດໃນທ້າຍເດືອນສິງຫາ. ຫມາກໄມ້ສາມາດກິນໄດ້ທັນທີຫຼັງຈາກທີ່ຖືກທໍາລາຍຈາກຕົ້ນໄມ້, ເນື່ອງຈາກວ່າການເຕີບໃຫຍ່ຂອງຜູ້ບໍລິໂພກມາໃນເວລາດຽວກັນກັບຫມາກໄມ້ທີ່ຖືກຕັດອອກ.
ອ່ານເພີ່ມເຕີມ