ປະເພດ ເມັດ Buckwheat

ສິ່ງທີ່ຈະເລືອກເອົາ siderata ສໍາລັບມັນຕົ້ນ
ປູກມັນຕົ້ນ

ສິ່ງທີ່ຈະເລືອກເອົາ siderata ສໍາລັບມັນຕົ້ນ

ຊາວສວນທຸກຄົນກໍ່ເຊື່ອວ່າພືດຜັກທີ່ປູກຢູ່ໃນສວນຄວນເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ. ເພາະສະນັ້ນ, ຈໍານວນຫຼາຍບໍ່ໃຊ້ຝຸ່ນເຄມີໃນສວນຂອງພວກເຂົາ. ສໍາລັບການຂຸດຄົ້ນມັນຕົ້ນ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ດິນບໍ່ມີນ້ໍາ. ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນ! ມັນຕົ້ນສາມາດເຕີບໂຕຢູ່ໃນສະຖານທີ່ດຽວກັນໄດ້ 4 ປີ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ທີ່ດິນຂອງມັນຕົ້ນຕ້ອງໄດ້ຮັບການປ່ຽນແປງ.

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ
ເມັດ Buckwheat

ເຕັກໂນໂລຢີການປູກເບ້ຍໄມ້: ການປູກ, ການດູແລແລະການຂຸດຄົ້ນ

ການຊື້ buckwheat ໃນຮ້ານແລະການກິນອາຫານບ່ວງ buckwheat, ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຄິດກ່ຽວກັບຄໍາຖາມຂອງວິທີການປູກພືດນີ້ແລະສິ່ງຂັ້ນຕອນ buckwheat ຜ່ານໂດຍຜ່ານການກ່ອນທີ່ຈະໄດ້ຮັບການ shelves ຮ້ານ. ໃຫ້ພວກເຮົາພິຈາລະນາໃນລາຍລະອຽດສິ່ງທີ່ buckwheat ແມ່ນ, ແນວໃດມັນແມ່ນການຂະຫຍາຍຕົວ, ແລະວິທີການສໍາຄັນແຕ່ລະຂັ້ນແມ່ນຢູ່ໃນການປູກ buckwheat ໄດ້.
ອ່ານເພີ່ມເຕີມ