ປະເພດ Grape ຈາກແກນໄດ້

ການຂະຫຍາຍຕົວ grapes ຈາກຂຸມ
Grape ຈາກແກນໄດ້

ການຂະຫຍາຍຕົວ grapes ຈາກຂຸມ

ສໍາລັບເວລາຫຼາຍສິບປີ, ປະຊາຊົນນັ່ງຢູ່ແຄມໄຟໃນບັນຍາກາດທີ່ romantic ໄດ້ຮ້ອງເພງຂອງ Bulat Okudzhava ວ່າ: "ຂ້ອຍຈະຝັງເມັດ grape ໃນໂລກທີ່ອົບອຸ່ນ, ແລະຂ້ອຍຈະເຊົາເຄືອແລະເອົາຜັກທຽມສຸກ ... ". ມັນຈະເປັນຫນ້າສົນໃຈຫຼາຍທີ່ຈະຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບສິ່ງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: ມັນເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະປູກພຸ່ມພົ່ນເມັດ grape ສູງຈາກເມັດ grape?

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ
Grape ຈາກແກນໄດ້

ການຂະຫຍາຍຕົວ grapes ຈາກຂຸມ

ສໍາລັບເວລາຫຼາຍສິບປີ, ປະຊາຊົນນັ່ງຢູ່ແຄມໄຟໃນບັນຍາກາດທີ່ romantic ໄດ້ຮ້ອງເພງຂອງ Bulat Okudzhava ວ່າ: "ຂ້ອຍຈະຝັງເມັດ grape ໃນໂລກທີ່ອົບອຸ່ນ, ແລະຂ້ອຍຈະເຊົາເຄືອແລະເອົາຜັກທຽມສຸກ ... ". ມັນຈະເປັນຫນ້າສົນໃຈຫຼາຍທີ່ຈະຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບສິ່ງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: ມັນເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະປູກພຸ່ມພົ່ນເມັດ grape ສູງຈາກເມັດ grape?
ອ່ານເພີ່ມເຕີມ