ປະເພດ ປູກມັນຕົ້ນໃນລະດູຫນາວ

ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບການປູກມັນຕົ້ນກ່ອນທີ່ຈະລະດູຫນາວ
ປູກມັນຕົ້ນໃນລະດູຫນາວ

ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບການປູກມັນຕົ້ນກ່ອນທີ່ຈະລະດູຫນາວ

ທ່ານຢາກມີມັນຕົ້ນ, ແຕ່ໄວ? ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ໃຫ້ນາງໃນລະດູຫນາວ. ແນ່ນອນ, ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະປູກກ່ອນທີ່ຈະອາກາດຫນາວ, ແຕ່ການເກັບກູ້ຈະຫຼາຍກວ່າປົກກະຕິ, ແລະແນ່ນອນມັນຈະສຸກກ່ອນ. ດິນຟ້າອາກາດແລະດິນຂອງພາກໃຕ້ຈະມີປະໂຫຍດຕໍ່ການປະຕິບັດດັ່ງກ່າວ, ດັ່ງນັ້ນໃນເດືອນພຶດສະພາທ່ານສາມາດຍິງອາຍຸສູງສຸດຂອງມັນຕົ້ນແລະຜັກຕົ້ນ.

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ
ປູກມັນຕົ້ນໃນລະດູຫນາວ

ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບການປູກມັນຕົ້ນກ່ອນທີ່ຈະລະດູຫນາວ

ທ່ານຢາກມີມັນຕົ້ນ, ແຕ່ໄວ? ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ໃຫ້ນາງໃນລະດູຫນາວ. ແນ່ນອນ, ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະປູກກ່ອນທີ່ຈະອາກາດຫນາວ, ແຕ່ການເກັບກູ້ຈະຫຼາຍກວ່າປົກກະຕິ, ແລະແນ່ນອນມັນຈະສຸກກ່ອນ. ດິນຟ້າອາກາດແລະດິນຂອງພາກໃຕ້ຈະມີປະໂຫຍດຕໍ່ການປະຕິບັດດັ່ງກ່າວ, ດັ່ງນັ້ນໃນເດືອນພຶດສະພາທ່ານສາມາດຍິງອາຍຸສູງສຸດຂອງມັນຕົ້ນແລະຜັກຕົ້ນ.
ອ່ານເພີ່ມເຕີມ