ປະເພດ May beetle

ພືດແລະລືມ: ເຮັດແນວໃດຈະເຕີບໂຕໄວຫນຸ່ມໃນ cottage ຮ້ອນຂອງເຂົາເຈົ້າ
May beetle

ພືດແລະລືມ: ເຮັດແນວໃດຈະເຕີບໂຕໄວຫນຸ່ມໃນ cottage ຮ້ອນຂອງເຂົາເຈົ້າ

ໃນບັນດາພືດສວນມີຜູ້ທີ່ປະຕິບັດບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ຈາກຊາວສວນ, ແຕ່ພວກເຂົາສາມາດໃຫ້ຄວາມງາມຂອງເຂົາເຈົ້າເກືອບຫນຶ່ງປີ. ເຫຼົ່ານີ້ປະກອບມີດອກອ່ອນ, ຫຼືກ້ອນຫີນເພີ່ມຂຶ້ນ, ຍ້ອນມັນຖືກເອີ້ນເລື້ອຍໆ. ປູກ molodil Molodil - ນີ້ແມ່ນການແກ້ໄຂທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບການສ້າງອົງປະກອບຕ່າງໆໃນເຂດຊານເມືອງ, ການອອກແບບເສັ້ນທາງສວນແລະຕັດດອກໄມ້.

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ
May beetle

ພືດແລະລືມ: ເຮັດແນວໃດຈະເຕີບໂຕໄວຫນຸ່ມໃນ cottage ຮ້ອນຂອງເຂົາເຈົ້າ

ໃນບັນດາພືດສວນມີຜູ້ທີ່ປະຕິບັດບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ຈາກຊາວສວນ, ແຕ່ພວກເຂົາສາມາດໃຫ້ຄວາມງາມຂອງເຂົາເຈົ້າເກືອບຫນຶ່ງປີ. ເຫຼົ່ານີ້ປະກອບມີດອກອ່ອນ, ຫຼືກ້ອນຫີນເພີ່ມຂຶ້ນ, ຍ້ອນມັນຖືກເອີ້ນເລື້ອຍໆ. ປູກ molodil Molodil - ນີ້ແມ່ນການແກ້ໄຂທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບການສ້າງອົງປະກອບຕ່າງໆໃນເຂດຊານເມືອງ, ການອອກແບບເສັ້ນທາງສວນແລະຕັດດອກໄມ້.
ອ່ານເພີ່ມເຕີມ