ປະເພດ Colony apple varieties

ຫມາກໂປມ Kolonovidnye
Colony apple varieties

ຫມາກໂປມ Kolonovidnye

ອາດຈະບໍ່ມີຜູ້ຄົນຫລາຍຄົນໄດ້ຍິນກ່ຽວກັບຕົ້ນໄມ້ປອມຊະນິດນີ້, ເປັນຖັນ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ປະກົດຕົວຄັ້ງທໍາອິດປະມານເຄິ່ງຫນຶ່ງສະຕະວັດຜ່ານມາຍ້ອນການປ່ຽນແປງທີ່ຜິດປົກກະຕິ, ຜົນຂອງການສ້າງຮູບແບບທີ່ຫນ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈຂອງເຮືອນຍອດຂອງຕົ້ນຫມາກໂປມ. ຄຸນລັກສະນະທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງພວກເຂົາແມ່ນວ່າຕົ້ນຫມາກໂປມດັ່ງກ່າວມີພຽງແຕ່ຫນຶ່ງລໍາຕົ້ນ, ຊຶ່ງກິ່ງງ່ານ້ອຍໆບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຕັດ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນຕົ້ນຫມາກໄມ້ທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບສວນຂະຫນາດນ້ອຍ.

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ
Colony apple varieties

ຫມາກໂປມ Kolonovidnye

ອາດຈະບໍ່ມີຜູ້ຄົນຫລາຍຄົນໄດ້ຍິນກ່ຽວກັບຕົ້ນໄມ້ປອມຊະນິດນີ້, ເປັນຖັນ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ປະກົດຕົວຄັ້ງທໍາອິດປະມານເຄິ່ງຫນຶ່ງສະຕະວັດຜ່ານມາຍ້ອນການປ່ຽນແປງທີ່ຜິດປົກກະຕິ, ຜົນຂອງການສ້າງຮູບແບບທີ່ຫນ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈຂອງເຮືອນຍອດຂອງຕົ້ນຫມາກໂປມ. ຄຸນລັກສະນະທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງພວກເຂົາແມ່ນວ່າຕົ້ນຫມາກໂປມດັ່ງກ່າວມີພຽງແຕ່ຫນຶ່ງລໍາຕົ້ນ, ຊຶ່ງກິ່ງງ່ານ້ອຍໆບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຕັດ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນຕົ້ນຫມາກໄມ້ທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບສວນຂະຫນາດນ້ອຍ.
ອ່ານເພີ່ມເຕີມ