ປະເພດ Privet shining

ຄຸນສົມບັດທີ່ເປັນປະໂຫຍດແລະການປິ່ນປົວຂອງ apricot
Apricot ທີ່ເປັນປະໂຫຍດ

ຄຸນສົມບັດທີ່ເປັນປະໂຫຍດແລະການປິ່ນປົວຂອງ apricot

Apricot ແມ່ນຕົ້ນໄມ້ທີ່ມີຫມາກໄມ້້ໍາຕານສົດໃສທີ່ປະຕິບັດຄວາມອຶດຫິວແລະມີຫຼາຍໆອົງປະກອບທີ່ເປັນປະໂຫຍດ. ການແຜ່ກະຈາຍຂອງມັນໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຈາກປະເທດຈີນ, ເຖິງແມ່ນວ່າ apricot ມາ Slavs ຈາກ Armenia. ອົງປະກອບທາງເຄມີຂອງ apricot ທຸກພາກສ່ວນຂອງ apricot ມີອົງປະກອບທາງເຄມີທີ່ຫຼາຍປານກາງ. ເປືອກມີຄວາມອຸດົມສົມບູນໃນໂຕນ, ໄມ້ແມ່ນ flavonoids, ໃບທີ່ມີກົດຟີລິບປິນຄາບອນແລະອາຊີໂຄບີ, ແລະດອກມີແຄໂລທີນ.

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ
Privet ແມ່ນ brilliant

ປະເພດຂອງ privet ປະຊຸມສະໄຫມ, ວິທີການປູກ hedge ໄດ້

ການຂະຫຍາຍຕົວຢູ່ໃນເຂດຊານເມືອງຂອງພືດມີຈຸດປະສົງຫຼາກຫຼາຍຊະນິດທີ່ສຸດ. ໃນຂະນະທີ່ບາງສ່ວນຂອງພວກມັນຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຈຸດປະສົງດ້ານອາຫານ, ຄົນອື່ນປະຕິບັດຫນ້າທີ່ອອກແບບຢ່າງແທ້ຈິງ, ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຂອງເຮືອນມີການອອກແບບທີ່ດີເລີດ. ພວກເຮົາຕ້ອງການບອກກ່ຽວກັບຜູ້ຕາງຫນ້າຂອງພວກເຮົາໃນບົດນີ້.
ອ່ານເພີ່ມເຕີມ