ປະເພດ ແນວພັນຫມາກເລັ່ນສໍາລັບອູຣາເອນ

ງ່າຍແລະງ່າຍດາຍ: ຫມາກເລັ່ນໃນອູຣາດ
ແນວພັນຫມາກເລັ່ນສໍາລັບອູຣາເອນ

ງ່າຍແລະງ່າຍດາຍ: ຫມາກເລັ່ນໃນອູຣາດ

ມັນເປັນເລື່ອງຍາກໃນມື້ນີ້ທີ່ຈະຈິນຕະນາການສວນຂອງຊາວສວນນັກສມັກເລ່ນ, ບ່ອນທີ່ບໍ່ມີແຖວດຽວຂອງຫມາກເລັ່ນ. ຜັກນີ້ໃຊ້ເວລາສະຖານທີ່ກຽດສັກສີຂອງຕົນໃນຕາຕະລາງພ້ອມກັບມັນຕົ້ນ, ແຕງຫຼືຜັກກາດ. ເງື່ອນໄຂທໍາມະຊາດຂອງອູຣີສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າມັນເປັນສິ່ງທີ່ດີສໍາລັບການປູກຜັກຕ່າງໆເຊັ່ນຫມາກເລັ່ນ. ແຕ່ຍັງ, ນັກປັບປຸງພັນພືດໄດ້ນໍາເອົາແລະສືບຕໍ່ຜະລິດແນວພັນທີ່ຈະມີຫມາກໄມ້ທີ່ອຸດົມສົມບູນແລະບໍ່ມີເຫດຜົນຕໍ່ສະພາບອາກາດ.

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ
ແນວພັນຫມາກເລັ່ນສໍາລັບອູຣາເອນ

ງ່າຍແລະງ່າຍດາຍ: ຫມາກເລັ່ນໃນອູຣາດ

ມັນເປັນເລື່ອງຍາກໃນມື້ນີ້ທີ່ຈະຈິນຕະນາການສວນຂອງຊາວສວນນັກສມັກເລ່ນ, ບ່ອນທີ່ບໍ່ມີແຖວດຽວຂອງຫມາກເລັ່ນ. ຜັກນີ້ໃຊ້ເວລາສະຖານທີ່ກຽດສັກສີຂອງຕົນໃນຕາຕະລາງພ້ອມກັບມັນຕົ້ນ, ແຕງຫຼືຜັກກາດ. ເງື່ອນໄຂທໍາມະຊາດຂອງອູຣີສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າມັນເປັນສິ່ງທີ່ດີສໍາລັບການປູກຜັກຕ່າງໆເຊັ່ນຫມາກເລັ່ນ. ແຕ່ຍັງ, ນັກປັບປຸງພັນພືດໄດ້ນໍາເອົາແລະສືບຕໍ່ຜະລິດແນວພັນທີ່ຈະມີຫມາກໄມ້ທີ່ອຸດົມສົມບູນແລະບໍ່ມີເຫດຜົນຕໍ່ສະພາບອາກາດ.
ອ່ານເພີ່ມເຕີມ