ປະເພດ ການປູກຫມາກຂຽວແປ້ງ

ຄຸນສົມບັດທີ່ເປັນປະໂຫຍດແລະການປິ່ນປົວຂອງ apricot
Apricot ທີ່ເປັນປະໂຫຍດ

ຄຸນສົມບັດທີ່ເປັນປະໂຫຍດແລະການປິ່ນປົວຂອງ apricot

Apricot ແມ່ນຕົ້ນໄມ້ທີ່ມີຫມາກໄມ້້ໍາຕານສົດໃສທີ່ປະຕິບັດຄວາມອຶດຫິວແລະມີຫຼາຍໆອົງປະກອບທີ່ເປັນປະໂຫຍດ. ການແຜ່ກະຈາຍຂອງມັນໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຈາກປະເທດຈີນ, ເຖິງແມ່ນວ່າ apricot ມາ Slavs ຈາກ Armenia. ອົງປະກອບທາງເຄມີຂອງ apricot ທຸກພາກສ່ວນຂອງ apricot ມີອົງປະກອບທາງເຄມີທີ່ຫຼາຍປານກາງ. ເປືອກມີຄວາມອຸດົມສົມບູນໃນໂຕນ, ໄມ້ແມ່ນ flavonoids, ໃບທີ່ມີກົດຟີລິບປິນຄາບອນແລະອາຊີໂຄບີ, ແລະດອກມີແຄໂລທີນ.

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ
ການປູກຫມາກຂຽວແປ້ງ

ວິທີການປູກ canola, ຄວາມລັບຂອງການປູກແລະການດູແລ

ການຂົ່ມຂືນແມ່ນພືດປະຈໍາປີຂອງຄອບຄົວ Cruciferous, ການປູກພືດທີ່ໄດ້ຖືກປູກຝັງສໍາລັບຫຼາຍກວ່າຫົກພັນປີ. ການກະກຽມດິນແລະປຸຍສໍາລັບການຂົ່ມຂືນ rapeseed ຈະເລີນເຕີບໂຕດີໃນດິນສີດໍາກັບປະຕິກິລິຍາອາຊິດເລັກນ້ອຍ. ດິນໃນທົ່ງຫຍ້າຄວນໄດ້ຮັບການອະນາໄມຢ່າງດີຂອງຫຍ້າ, ເຊັ່ນໃນຂັ້ນຕອນການພັດທະນາ, ເບ້ຍແມ່ນຖືກຍັບຍັ້ງພາຍໃຕ້ອິດທິພົນຂອງຫຍ້າ.
ອ່ານເພີ່ມເຕີມ