Anthracnose

ໂລກພາສາຈີນແລະວິທີການເອົາຊະນະພວກມັນ

ພະຍາດຫມາກພ້າວ, ຊຶ່ງເປັນເມັດ, ແມ່ນຢູ່ໃນຂອບເຂດສະເພາະໃດຫນຶ່ງ, ແລະມີລັກສະນະບາງຢ່າງຂອງພືດຫມາກໄມ້ຈໍານວນຫຼາຍ. ໃນຫຼາຍໆກໍລະນີ, ພະຍາດຕົ້ນຫມາກກ້ຽງແມ່ນເກີດຈາກເຊື້ອຈຸລິນຊີ: mycoplasma, ເຊື້ອໄວຣັສ, ເຊື້ອແບັກທີເຣັຍ, ເຊື້ອເຫັດ. ຜົນຂອງການກະທໍາຂອງພວກເຂົາແມ່ນການຜິດປົກກະຕິຕ່າງໆກ່ຽວກັບຕົ້ນໄມ້ແລະຫມາກໄມ້: ການຈະເລີນເຕີບໂຕ, ແຜ, ຂີ້ມູກ, ຂໍ່, ແລະອື່ນໆ.

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ