ປະເພດ ແນວພັນຫມາກໂປລ່ໍາທີ່ເຕີບໂຕ

ແນວພັນຫມາກໂປລ່ໍາທີ່ເຕີບໂຕ
ແນວພັນຫມາກໂປລ່ໍາທີ່ເຕີບໂຕ

ແນວພັນຫມາກໂປລ່ໍາທີ່ເຕີບໂຕ

ຕົ້ນຫມາກໂປມທີ່ຕໍ່າທີ່ມີການຂະຫຍາຍຕົວແມ່ນຕົ້ນໄມ້ຕ່ໍາ, ສູງສຸດຂອງລໍາຕົ້ນແມ່ນ 120 ຊມ, ເສັ້ນຜ່າກາງຂອງເຮືອນຍອດແມ່ນ 4 ຫາ 6 ມ, ແລະຕົ້ນໄມ້ຈະສູງເຖິງ 3 ຫາ 5 ແມັດ. ຫຍ້າມັກຈະເລີນເຕີບໂຕພາຍໃຕ້ຕົ້ນໄມ້ຫມາກໂປມສັ້ນ. ພວກມັນມັກຈະປູກຢູ່ສອງຊະນິດ: ມີຂະຫນາດກາງແລະແຂງແຮງ.

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ
ແນວພັນຫມາກໂປລ່ໍາທີ່ເຕີບໂຕ

ແນວພັນຫມາກໂປລ່ໍາທີ່ເຕີບໂຕ

ຕົ້ນຫມາກໂປມທີ່ຕໍ່າທີ່ມີການຂະຫຍາຍຕົວແມ່ນຕົ້ນໄມ້ຕ່ໍາ, ສູງສຸດຂອງລໍາຕົ້ນແມ່ນ 120 ຊມ, ເສັ້ນຜ່າກາງຂອງເຮືອນຍອດແມ່ນ 4 ຫາ 6 ມ, ແລະຕົ້ນໄມ້ຈະສູງເຖິງ 3 ຫາ 5 ແມັດ. ຫຍ້າມັກຈະເລີນເຕີບໂຕພາຍໃຕ້ຕົ້ນໄມ້ຫມາກໂປມສັ້ນ. ພວກມັນມັກຈະປູກຢູ່ສອງຊະນິດ: ມີຂະຫນາດກາງແລະແຂງແຮງ.
ອ່ານເພີ່ມເຕີມ