ປະເພດ ຫມາກເລັ່ນສໍາລັບ Siberia

ແນວພັນທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງຫມາກເລັ່ນສໍາລັບ Siberia
ຫມາກເລັ່ນສໍາລັບ Siberia

ແນວພັນທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງຫມາກເລັ່ນສໍາລັບ Siberia

ໃນເວລາທີ່ຫມາກເລັ່ນທໍາອິດທີ່ປາກົດຢູ່ໃນລັດເຊຍໃນສະຕະວັດທີ 18, ບໍ່ມີໃຜສາມາດ imagine ວ່າພວກເຂົາຈະກາຍເປັນທີ່ນິຍົມນັ້ນ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ພືດຜັກນີ້ໄດ້ປູກບໍ່ພຽງແຕ່ຢູ່ໃນເຂດອົບອຸ່ນ, ແຕ່ເຖິງແມ່ນວ່າມັນແມ່ນຢູ່ໃນເວທີນ້ໍາມັນຂອງມະຫາສະຫມຸດອາກຕິກ. ມັນມີຫຍັງທີ່ຈະເວົ້າກ່ຽວກັບການປູກພືດໃນພື້ນທີ່ເຊັ່ນດຽວກັບໄຊບີເລຍ.

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ
ຫມາກເລັ່ນສໍາລັບ Siberia

ແນວພັນທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງຫມາກເລັ່ນສໍາລັບ Siberia

ໃນເວລາທີ່ຫມາກເລັ່ນທໍາອິດທີ່ປາກົດຢູ່ໃນລັດເຊຍໃນສະຕະວັດທີ 18, ບໍ່ມີໃຜສາມາດ imagine ວ່າພວກເຂົາຈະກາຍເປັນທີ່ນິຍົມນັ້ນ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ພືດຜັກນີ້ໄດ້ປູກບໍ່ພຽງແຕ່ຢູ່ໃນເຂດອົບອຸ່ນ, ແຕ່ເຖິງແມ່ນວ່າມັນແມ່ນຢູ່ໃນເວທີນ້ໍາມັນຂອງມະຫາສະຫມຸດອາກຕິກ. ມັນມີຫຍັງທີ່ຈະເວົ້າກ່ຽວກັບການປູກພືດໃນພື້ນທີ່ເຊັ່ນດຽວກັບໄຊບີເລຍ.
ອ່ານເພີ່ມເຕີມ