ປະເພດ ແນວພັນຂອງຕົ້ນໄມ້ຫມາກໂປມສໍາລັບອູຣີໄດ້

ປູກຕົ້ນຫມາກໂປມໃນຕາເວັນອອກອູຣາເຣດ: ແນວໃດທີ່ຈະເລືອກເອົາ
ແນວພັນຂອງຕົ້ນໄມ້ຫມາກໂປມສໍາລັບອູຣີໄດ້

ປູກຕົ້ນຫມາກໂປມໃນຕາເວັນອອກອູຣາເຣດ: ແນວໃດທີ່ຈະເລືອກເອົາ

ໃນມື້ນີ້, ຈໍານວນພັນທີ່ມີການຂະຫຍາຍພັນຂອງຕົ້ນຫມາກໂປມໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນ, ເຊິ່ງສາມາດໃຊ້ຫມາກຮາກແລະຫມາກຫມີຢ່າງດຽວໃນພາກເຫນືອຂອງພາກເຫນືອ. ເພາະສະນັ້ນ, ໃນມື້ນີ້ພວກເຮົາຈະເອົາໃຈໃສ່ໃນແນວພັນທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການປູກໃນສະພາບອາກາດອາກາດ Ural. ພວກເຮົາຈະວິເຄາະລັກສະນະຂອງການດູແລແລະການປູກພືດສໍາລັບແນວພັນທີ່ລະບຸໄວ້.

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ
ແນວພັນຂອງຕົ້ນໄມ້ຫມາກໂປມສໍາລັບອູຣີໄດ້

ປູກຕົ້ນຫມາກໂປມໃນຕາເວັນອອກອູຣາເຣດ: ແນວໃດທີ່ຈະເລືອກເອົາ

ໃນມື້ນີ້, ຈໍານວນພັນທີ່ມີການຂະຫຍາຍພັນຂອງຕົ້ນຫມາກໂປມໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນ, ເຊິ່ງສາມາດໃຊ້ຫມາກຮາກແລະຫມາກຫມີຢ່າງດຽວໃນພາກເຫນືອຂອງພາກເຫນືອ. ເພາະສະນັ້ນ, ໃນມື້ນີ້ພວກເຮົາຈະເອົາໃຈໃສ່ໃນແນວພັນທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການປູກໃນສະພາບອາກາດອາກາດ Ural. ພວກເຮົາຈະວິເຄາະລັກສະນະຂອງການດູແລແລະການປູກພືດສໍາລັບແນວພັນທີ່ລະບຸໄວ້.
ອ່ານເພີ່ມເຕີມ